Cankarjev dom je ZA znanost

Kongresno-komercialna dejavnost Cankarjevega doma že od leta 1980 naprej skrbi, da je Slovenija prepoznavna država na svetovnem zemljevidu srečanj. Kongresno-komercialna dejavnost Cankarjevega doma že od leta 1980 naprej skrbi, da je Slovenija prepoznavna država na svetovnem zemljevidu poslovnih ter strokovnih srečanj. 2017 je zelo pestro »kongresno leto«, saj načrtujejo kar 850 dogodkov v sklopu 190 projektov kongresno-komercialnega programa.

 

Da kongres, konferenca, simpozij ali znanstveni dogodek zaživi, zahteva ogromno energije, prizadevanja in časa. Strokovni dogodki so plod večletnih prizadevanj, kjer krivulje valovanja najbolje ponazarjajo proces dela. Kongresi in znanstvena srečanja so gospodarska panoga, kjer je konkurenca ostra. CD bije bitko z uveljavljenimi središči sveta in Evrope ter znotraj meja Slovenije. Ponosni so na njihove prednosti: dobro lokacijo, izvrstne dvorane, izurjeno ekipo in znanje, vse to pa doprinaša k razvojnemu potencialu države, bogatejšemu življenju njenih državljanovi ter razvoju družbe.

 

Od 16. do 17. marca 2017

20. Schrottovi dnevi

Schrottovi dnevi so namenjeni zdravnikom in specializantom družinske medicine ter vsem drugim zdravnikom ali farmacevtom. Družinska medicina pomeni primarno zdravstveno varstvo vseh članov družine ne glede na spol, starost ali zdravstveni problem. Ker zagotavlja primarno ter najbolj razširjeno zdravstveno oskrbo v državi , je izmenjava najnovejših dognanj še toliko bolj dragocena.

 

Od 15. do 16. marca

5. slovenska konferenca o odvisnostih in 7. slovenski simpozij o okužbi z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge

V Sloveniji tako kot povsod po svetu narašča število ljudi, ki iščejo različne oblike ugodja, tako bolj konstruktivne in zdrave, kot tudi le trenutno zadovoljujoče in na daljši rok škodljive, ki vodijo tudi do odvisnosti. Starost, v kateri mladi eksperimentirajo z drogami, se znižuje in pojavljajo se nove oblike drog. Vse več je tudi »nekemičnih« odvisnosti, torej odvisnosti od škodljivih oblik vedenja, predvsem elektronskih medijev, medmrežja, patološkega harazrdiranja, spolnosti, hrane,…

Na tematsko zelo aktualni konferenci strokovnjaki predstavijo programe pomoči tovrstnim osebam, možnosti preprečevanja in zdravljenja tovrstnih motenj ter usmeritve za nadaljnje delo.

 

Od 5. do 8. aprila 2017

Kongres Mednarodnega združenja VAS 2017

VAS je več disciplinarno združenje strokovnjakov za žilni dostop – nefrologov, žilnih kirurgov, interventnih radiologov, medicinskih sester za dializo in tehnikov, angiologov, idr., ki sodelujejo pri njegovi vzpostavitvi. Ker je žilni dostop izjemno pomemben za bolnika s končno odpovedjo ledvic, ga imenujemo tudi »življenjska linija« za dializo in je zato deležen posebne pozornosti.

 

Od 14. do 18. maja 2017

36. Kongres evropskega združenja pivovarjev – EBC 2017

Glavna tema kongresa bo razprava o izzivih, dosežkih, novih spoznanjih (inovacijah) v pivovarstvu in sorodnih industrijah. V Evropi obstaja 5000 pivovarn, ki proizvedejo 38 milijard litrov piva na leto, panoga pa v proizvodnji in prodaji piva ustvarja več kot 2 milijona delovnih mest. Na kongresu sodelujejo tudi predavatelji iz Japonske, ZDA in Latinske Amerike, ki bodo pod drobnogled vzeli tudi različna podjetja, ki pomagajo pripeljati proizvod od zrna do kozarca.

 

Od 18. do 21. maja 2017

Srečanje Evropske mreža za zdravljenje ALS

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je napredujoča bolezen motoričnih (gibalnih) živčnih celic v možganski skorji ter v možganskem deblu in v hrbtenjači.  ALS velja za bolezen s slabimi možnostmi za preživetje in ker za zdaj zanjo še ni učinkovitega zdravila, se centri za zdravljenje ALS povezujejo v mrežo z namenom izmenjave najnovejših izkušenj in spoznanj.

 

Od 29. maja do 2. junija 2017

4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih

Forum organizirajo Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove iz Kjota na Japonskem, Mednarodni program za zemeljske plazove, Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije. Na forumu bo stekla beseda med strokovnjaki, inženirji in raziskovalci, visokimi političnimi predstavniki mednarodnih, državnih in lokalnih organizacij ter drugimi deležniki o izkušnjah pri zmanjševanju tveganja zaradi delovanja zemeljskih plazov v vseh njihovih oblikah. Glavni izziv postaja vprašanje kako zmanjšati posledice, še posebej ob naraščajočem vplivu podnebnih sprememb in vse pogostejših naravnih ujmah.

 

Od 7. do 9. junija 2017

Evropska konferenca o tribologiji – ECOTRIB 2017

Evropsko konferenco o tribologiji ECOTRIB v sodelovanju s tribološkimi društvi iz Avstrije, Italije in Švice organizira Slovensko društvo za tribologijo. Konferenca poteka izmenično vsaki dve leti v eni od držav soorganizatoric. Pokrivala bo vsa ključna področja tribologije, vključno z biotribologijo, karakterizacijo površin, mehaniko kontakta, obrabo, trenjem, tribologijo mehanskih elementov ter proizvodnimi procesi. Kot zanimivost naj povemo, da je bila prva konferenca organizirana leta 2007 v Ljubljani, zdaj, po desetih letih pa se strokovno srečanje zopet vrača v Slovenijo.

 

Od 15. do 17. junija 2017

4. bienalna Konferenca Evropske zveze za nezgodne poškodbe glave – Izzivi TBI 2017

Nezgodna poškodba možganov ostaja interdisciplinarni izziv za travmatologijo, nevrokirurgijo, intenzivno in interno medicino, anestezijo, fizikalno medicino, nevrologijo, nevro-rehabilitacijo ter družbene vede kot sta psihologija in psihiatrija, konferenca pa enkratno priložnost, da se strokovnjaki pogovorijo o novih rešitvah ter novih medicinskih in terapevtskih pristopih. Vse izmenjane informacije bodo pripomogle k izboljšanju rehabilitacije in oskrbe po nezgodni možganski poškodbi Evrope.

NEWS ARCHIVE
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Partnerji

Povežite se z nami

PRIVACY POLICY

Read more about our privacy policy

CONTACT

Slovenian Convention Bureau
Miklošičeva ulica 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 569 12 60
E-mail: info@slovenia-convention.com