Kaj je Kongresni urad Slovenije in kakšna je njegova vloga?

Zavod-Kongresnoturistični urad je leta 2004 ob podpori države ustanovilo 15 podjetij, aktivnih na področju kongresnega turizma. Kongresni urad Slovenije temelji na članstvu in se osredotoča na trženje in promocijo Slovenije kot destinacije za poslovne dogodke, vključno s srečanji, kongresi, motivacijskimi potovanji, konferencami, prireditvami in razstavami. Danes urad šteje preko 60 aktivnih članov iz cele Slovenije, vključno s hoteli, malimi in velikimi prizorišči, restavracijami in celotnim spektrom agencij – DMC, PCO, team building, izkustvene agencije itd.

Osrednji cilj Urada je promocija in trženje Slovenije kot kongresno-turistične destinacije in destinacije za različne vrste srečanj in dogodkov ter motivacijskih potovanj, pridobivanje nacionalnih in mednarodnih dogodkov ter nenazadnje tudi profesionalizacija kongresne dejavnosti.

Kongresni urad Slovenije je neprofitna organizacija, ki zainteresirani javnosti brezplačno ponuja strokovne in nepristranske informacije o destinacijah, krajih, ponudnikih storitev in dogodkih v Sloveniji.

Urad deluje kot profesionalni posrednik med organizatorji oz. naročniki dogodkov in ponudniki storitev ter podpornimi organizacijami, keterim je skupni cilj najti ustrezno rešitev za organizacijo in izvedbo dogodka.

Arhiv Novic
SLEDITE NAM
Twitter Zid

Partnerji