Načrtovane marketinške aktivnosti 2015

Osnutek programa dela 2015
S strani Kongresnega urada Slovenije ste že prejeli vabilo k sodelovanju pri aktivnostih za povečanje poslovne uspešnosti Slovenije na področju mednarodnih poslovnih srečanj.
Po desetih letih organizirane promocije kongresne Slovenije je bila sprejeta skupna odločitev, da bo Slovenija ob podpori javne agencije Spirit Slovenija, v letu 2015 nadgradila promocijo in trženje svojega produkta “poslovna srečanja”.

Prilagamo povezavo na predstavitev projekta:
http://sl.slovenia-convention.com/kongresnoturisticni-urad/povecanje-poslovne-uspesnosti-slovenije/

POSLOVNE BORZE

POSLOVNE BORZE 2015
Po analizi mednarodnih nastopov in po pogovoru z razstavljalci, ki so sodelovali na dosedanjih mednarodnih borzah bomo v letu 2015 zmanjšali investicijo v borzi IMEX in EIBTM in sredstva namenili v nove načine marketinga, promocije in dvigu prepoznavnosti Slovenije ter posledično uspešnosti delovanja Kongresnega urada Slovenije. Podrobnosti boste prejeli v naslednjem e-mesečniku saj smo trenutno v zaključni fazi izvedbe razpisov.

BORZE
CONVENTA, 21 – 22. januar 2015 (že izvedeno)
IMEX, Frankfurt, Nemčija, 19. – 21. maj 2015 (60 m2)
The MEETING SHOW UK, London, 7. – 9. julij 2015
IBTM, Barcelona, 17. – 19. november 2015 (60 m2)

WORKSHOPI

WORKSHOPI
Bistvo dodatnih marketinških aktivnosti v tem letu je izvedba workshopov v destinacijah, kjer ima Adria Airways direktne letalske povezave, saj želimo povečati povpraševanja iz teh destinacij.

• WORKSHOP NA NEMŠKO GOVOREČIH TRGIH:
– Dunaj, 15. april 2015 (20-25 klientov),
– Zuerich, 16. april 2015 (20 klientov),
– Muenchen, 23. april 2015 (30-35 klientov),
– Duesseldorf, 22. april 2015 (30-35 klientov);

4 workshopi skupaj EUR 47.000 oz EUR 11.850 na workshop; kotizacija na partnerja EUR 1.500 pri 8 sodelujočih oz EUR 1.185 pri 10 sodelujočih, kar je maksimalno. Vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ se skupen strošek organizacije zniža (ocena za vse štiri skupaj EUR 5.000 oz EUR 1.200 na workshop)

• WORKSHOP V VARŠAVI, 5, maj 2015, (30 potencialnih klientov); skupaj EUR 9.000; ocena na partnerja EUR 900 pri 10 sodelujočih, vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ se strošek zniža (ocena EUR 2.000),

• WORKSHOP V PRAGI, junij (datum še ni določen), (20-30 potencialnih klientov); skupaj EUR 9.000; ocena na partnerja EUR 900 pri 10 sodelujočih, vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ se strošek zniža (ocena EUR 2.000),

• VELIKA BRITANIJA/LONDON: udeležba na največji angleški mednarodni poslovni borzi Meetings show UK, 7. – 9. julij 2015 (kotizacija posebej GBP 2.500 za 3m2). Udeležbo trenutno načrtuje poleg KUS, še KUL, Palma, Lifeclass Hotels & Spa, GR, CD in Union hoteli. V času borze načrtujemo izvedbo manjšega sprejema na veleposlaništvu za skupino 10 potencialnih klientov (prostorska omejitev). Ocena skupnega stroška je ca EUR 500.

• TURČIJA: ne načrtuje se izvedba lastnega workshopa. KUL nudi možnost soudeležbe na največji turški poslovni borzi “ACE of MICE”, 26 – 28.2.2015, Istanbul. Možnost zakupa stojnice 4 m2 po ceni EUR 1000 + 18 % DDV. Več info preko Tatjane Radovič, KUL in na http://www.ameistanbul.com/

• WORKSHOP V FRANCIJI/PARIZ: KUS bo 5. marca 2015 v sodelovanju z uveljavljeno francosko agencijo Partance izvedel workshop v Parizu s 60 vabljenimi gosti, skupen strošek: EUR 12.500; vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ bo strošek nižji (ocena EUR 2.000). Kotizacija na partnerja EUR 1.400 pri 9 partnerjih oz EUR 1.250 pri 10 partnerjih.

• WORKSHOP NA ŠVEDSKEM/STOCKHOLM: glede na predvideno novo direktno letalsko povezavo med Stockholmom in Ljubljano s poletnim voznim redimo (28.3.2015 naprej) načrtujemo izvedbo workshopa v Stockholmu, datum še ni določen; ocena (20-30 potencialnih klientov); skupaj EUR 12.000; vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ se strošek zniža (ocena EUR 2.000). kotizacija na partnerja EUR 1.200 pri 10 partnerjih.

• WORKSHOP BELGIJA/BRUSELJ + NIZOZEMSKA/AMSTERDAM: glede na pomembnost Benelux tržišča je predlog, da se izvede v vsaki destinaciji workshop, predvidoma v jesenjskem času, ocena 30 potencianih kupcev na vsaki destinaciji; skupaj EUR 20.000 oz. EUR 10.000 na workshop, ocena na partnerja EUR 1.000 pri 10 sodelujočih na workshop, vkolikor dobimo sofinancirano s strani MZZ se strošek zniža (ocena EUR 2.000 za oba).; Cilj je, da na workshop v Bruslju pridobimo vsaj 10 predstavnikov mednarodnih znanstveno-strokovnih združenj.

Izvedba posamičnih workshopov je možna samo ob zagotovitvi celotnega financiranja stroškov izvedbe s strani članov. S številnimi našimi veleposlaništvi v tujini smo že dogovorjeni za sodelovanje in se dogovarjamo za pridobitev sofinanciranja workshopov. O uspehu in poteku vas bomo sproti obveščali. Do sedaj smo bili trikrat uspešni v Franciji. Upamo, da bomo tudi v drugih državah.

FAM TRIPI

FAM TRIP BEST OF SLOVENIA, 3. – 5. julij 2015

OSTALO

SIW 2015, 7 – 9. maj 2015
DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015, oktober 2015
WORKSHOP DUNAJ (v sodelovanju z slovenskim predstavništvom STO na Dunaju), oktober 2015

NEWS ARCHIVE
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Partnerji

Povežite se z nami

PRIVACY POLICY

Read more about our privacy policy

CONTACT

Slovenian Convention Bureau
Miklošičeva ulica 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 569 12 60
E-mail: info@slovenia-convention.com