Objavljen javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo je v začetku avgusta 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov in pomagati pri trženju in promociji. Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma (v nadaljevanju MSP). Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSPjev na globalnem trgu. Razpis zagotovo predstavlja odlično priložnost tudi za razvoj MICE* produkta, ki je pomemben integralni produkt turističnega gospodarstva. Skupna višina razpisanih sredstev je 8.087.984,89 EUR.

Rok za prejem ponudb v letu 2017 je 25. 9. 2017 do 12.00 ure. V letu 2018 sta predvidena dva roka za prejem ponudb, to sta 5. 3. 2018 in 10. 9. 2018 ter 11. 3. 2019. Razpis se lahko predčasno zapre v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva. Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočali izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/

Vir: MGRT

*MICE (angl. Meetings, Events, Congresses/Conferences, Events/Exhobitions); akronim za kongresno-turistično dejavnost.

NEWS ARCHIVE
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Partnerji

Povežite se z nami

PRIVACY POLICY

Read more about our privacy policy

CONTACT

Slovenian Convention Bureau
Miklošičeva ulica 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 569 12 60
E-mail: info@slovenia-convention.com