Kongresne kandidature

KONGRESNI AMBASADORJI

V Sloveniji je več kot 500 strokovnjakov in znanstvenikov različnih strok, ki zaradi svojih dosežkov zasedajo pomembna mesta v odborih mednarodnih združenj.  So tisti, ki soodločajo, kje se bodo odvijali naslednji kongresi in srečanja njihovih mednarodnih združenj.

Kongresni urad Slovenije želi spodbuditi slovenske strokovnjake, da v sodelovanju z njegovimi člani in skupnimi močmi poskusijo pridobiti za Slovenijo mednarodna srečanja. S tem bo Slovenija in njihovi strokovnjaki pridobili na mednarodnem ugledu, obenem pa bodo srečanja pozitivno vplivala na razvoj destinacij.

Slovenija se že več kot drugo desetletje izkazuje kot odlična gostiteljica mednarodnih dogodkov,  ki poleg gostoljubnosti ponuja tudi profesionalne storitve.  Izkazani interes za sodelovanje se lahko nadaljuje s pripravo kandidature in ob uspešni pridobitvi z organizacijo in izvedbo kongresa.

Kongresni urad Slovenije ponuja predvsem strokovno podporo, naš cilj pa je, da kongresnim ambasadorjem pri postopku pridobivanja kongresov, z ustanovitvijo posebnega sklada, pomagamo tudi finančno.

NEWS ARCHIVE
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Partnerji

Povežite se z nami

PRIVACY POLICY

Read more about our privacy policy

CONTACT

Slovenian Convention Bureau
Miklošičeva ulica 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 569 12 60
E-mail: info@slovenia-convention.com