Strateški forum Bled: Varnost prihodnosti

V okviru enajstega mednarodno prepoznanega Strateškega foruma Bled, ki bo letos potekal 5. in 6. septembra, bo tretji turistični panel z naslovom »Varnost in trajnost v turizmu« gostil ugledne predstavnike slovenskega in globalnega turizma, med drugim tudi Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije.

Turizem je ena od najhitreje rastočih panog tako na svetovni, kot tudi na nacionalni ravni. V preteklem letu je svetovni turizem dosegel 4,4-odstotno rast, evropski 5-odstotno ter slovenski 11,6-odstotno rast mednarodnih prihodov. Dobre statistike pa niso več edino vodilo turističnega sektorja. Želimo si trajnostne rasti izhajajoč iz naravnega okolja regije, zato se Slovenija na globalnem turističnem zemljevidu pozicionira kot Zelena. Aktivna. Zdrava. destinacija. Tako jo dojema turistični trg, tako jo dojemamo sami in to obljubo skozi Zeleno shemo slovenskega turizma tudi uresničujemo.

Globalni turistični sektor je postavljen pred nov izziv, turizem je danes bolj kot kdajkoli prej odvisen od globalne varnosti. Ključna globalna grožnja leta 2016 je terorizem, pri čemer migrantski tokovi še povečujejo izzive varnosti.

Koncept trajnosti je danes bolj aktualen kot kdajkoli. Uravnoteženi okoljski, družbeni, ekonomski in podnebni vidiki življenja so, poleg političnih konsenzov, ključni za zajezitev migrantskih tokov in zagotavljanje varnosti v svetu. Turist potrebuje zagotovilo varnosti na vsakem koraku: varen nakup, varno potovanje, varno bivanje, varno hrano, zdrav zrak, čisto vodo, čisto in zdravo okolje.

Slovenija velja za varno državo in za zeleno turistično destinacijo, tako z vidika globalnih indeksov, kot tudi z vidika percepcije prebivalcev ter dejanskih in potencialnih turistov. Trajnost je komunikacijsko hvaležna tematika, izziv predstavlja komunikacija varnosti države.

Na panelu o turizmu, na temo varnosti in trajnosti v turizmu bomo 6. septembra z začetkom ob 10.00 uri v Grand Hotel Toplice z eksperti s področja turizma in trajnostnega razvoja, v luči Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope leta 2016 in Global Green Destinations Day, ki bo letošnje leto v Sloveniji, odgovorili na vprašanja globalnih izzivov varnosti in pomena trajnostnega razvoja turizma. Skušali bomo nakazati rešitve soočanja z aktualnimi izzivi ter zastaviti smernice za uspešen razvoj turizma v regiji. Še posebej nas veseli, da bomo na letošnjem turističnem panelu gostili tudi Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije.

Strateški forum Bled, ki se bo odvil 5. in 6. septembra ostaja eden najpomembnejših mednarodnih dogodkov v Sloveniji. Namenjen je dialogu med državniki, politiki, gospodarstveniki, stroko iz različnih področij ter iskanju odgovorov na strateške izzive prihodnosti Evrope in sveta. Letos v ospredje postavlja temo »Varnost prihodnosti”.

Več o programu Strateškega foruma Bled si lahko preberete na www.bledstrategicforum.org. Za prijave na PANEL TURIZEM se obrnite na Petro Lukavečki, petra.lukavecki@slovenia.info.

Slovenska turistična organizacija

Arhiv Novic
SLEDITE NAM
Twitter Zid

Partnerji