Druge aktivnosti Kongresnega urada Slovenije

Hiša izročila, Heritage House, Cerkniško jezero, Lake Cerknica
Hiša izročila, Heritage House, Cerkniško jezero, Lake Cerknica

Sodelovanje s SOOLNUA, Irska

V sklopu letnega dogovora z marketinško agencijo Soolnua iz Irske je ena izmed glavnih aktivnosti določitev “stebrov blagovne znamke Kongresna Slovenija” oz. “Brand Value Propositions”. Ključno izhodišče je bila blagovna znamka “I feel Slovenia”, ki je po mnenju Soolnue zelo dobra blagovna znamka v katero je bilo vloženega veliko truda, je originalna in ima določeno mednarodno prepoznavnost. Vrednote, ki jih Kongresna Slovenija zagovarja in stremi so bile določene že pred leti v sklopu letnega srečanja in so zapisane na energijski pločevinki.

Te so:

– Slovenian Energy / slovenska energija
– Team flexibility / teamska prilagodljivost
– 24 ur smile / 24 urni nasmeh
– Personal touch / osebni stik
– Natural charm / naravna očarljivost

Na podlagi teh karakteristik Kongresne Slovenije bomo v sodelovanju s Soolnua pripravili komunikacijske slogane, razne predstavitve in PR sporočila. To bo kar zahtevna naloga in v drugi polovici leta načrtujemo izvedbo skupnega srečanja, kjer bomo članom predstavili celoten projekt, prednosti in koristi, ki jih boste dobili kot člani.

Sodelovanje s TMF iz Nemčije

TMF bo pri pripravi blogov in sporočil vključil vrednote Kongresne Slovenije, ki jih je sprejel svet zavoda na zadnji seji sveta zavoda. Prve zgodbe bodo pripravljene že v tem mesecu in se bodo do konca leta nadgrajevale.

Sosledno TMF pripravlja svoje bloge in vključuje druge pri promociji kongresne Slovenije preko svojih digitalnih kanalov.

Povezava do zadnjega bloga: http://www.tmf-dialogue.net/slowenien-organisieren-sie-ihre-events-in-den-alpen.html

Predstavitev Slovenije v MICE Handbook 2015-2016, Theexpreriental planner
Slovenija se lahko pohvali z objavo predstavitve Slovenije kot kongresne in incentive destinacije na indijskem trgu. Objavo smo dobili brezplačno zaradi sodelovanja z marketinško agencijo TMF.

Več informacij: http://www.tmf-dialogue.net/experience-europe-the-mice-roadshow-marks-the-launch-of-ep-mice-handbook-2015-2016.html

Statistika ICCA za leto 2014 in poziv k oddaji dogodkov za ICCO, leto 2015
V mesecu maju je bila objavljena statistika ICCA za leto 2014. Prilagamo jo na povezavi.
Podatki v nadaljevanju se navezujejo na leto 2014:
Slovenija se trenutno na svetovni lestvici s skupno 47 srečanji, uvršča na 49. mesto od skupaj 114 držav. Ljubljana je z 32 dogodki na svetovni lestvici na 75 mestu od skupaj 371 mest. Na evropski lestvici Slovenija zaseda s 47 dogodki 27. mesto od skupaj 45 držav. Ljubljana na evropski lestvici z 32 dogodki zaseda 39. mesto od skupaj 183 mest.

V primerjavi z letom 2013 je Slovenija na ICCO sporočila 10 dogodkov manj. Zato je tudi na obeh lestvicah padla za nekaj mest. Ljubljana je prijavila en dogodek več in je tako višje na lestvici ICCA. Iz navedenega je razvidno, da je skupno sodelovanje vseh deležnikov ključnege pomena za dvig uvrstitve Slovenije, Ljubljane in ostalih destinacij. Statitistika ICCA ima močan marketinški vpliv, saj se je v mednarodnem poslovnem okolju veliko uporablja in nekako rangira države in mesta po priljubljenosti. ICCA upošteva samo določene vrste srečanj v svoji statistiki, zato je sodelovanje še toliko bolj pomembno. Naslednje leto se moramo skupaj angažirati, da bomo ICCA posredovali informacije o večjem številu poslovnih srečanj in tako Slovenijo uvrstili višje na evropski in svetovni lestvici.

Pri objavi podatkov za ICCA statistiko bodo upoštevani dogodki, ki ustrezajo spodnjim kriterijem:
– izključno mednarodni dogodki znanstveno-strokovnih združenj
– vsaj 50 udeležencev
– redne ponovitve (letni, dvoletni ali večletni)
– rotacija med vsaj tremi državami

V kolikor imate informacije o takšnih srečanjih vas prosimo, da nam posredujete njihove podatke. V kolikor nimate vseh informacij, menite pa da izpolnjujejo pogoje, nam vseeno posredujte njihove kontaktne podatke. Z veseljem bomo preverili ali izpolnjujejo zahtevane kriterije za uvrstitev na seznam ICCA.

Za uvrstitev na seznam ICCA bi potrebovali naslednje informacije:
IME IN KRATICA DOGODKA:
LOKACIJA DOGODKA:
ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
SPLETNA STRAN DOGODKA oz. KONTAKTNI PODATKI ORGANIZATORJA:

Prosimo vas, da nam do konca meseca junija posredujete informacije za prvo polovico letošnjega leta. V primeru vprašanj nas prosim kontaktirajte na miha.kovacic@slovenia-convention.com.

Tisti, ki ste člani ICCA pa pošiljate podatke neposredno ICCA združenju. Na KUS-u bomo zbirali podatke na nacionalni ravni in jih v sodelovanju z ostalimi člani posredovali ICCA.
Več informacij na povezavi: http://www.iccaworld.com/stats/
Že vnaprej se zahvaljujemo za sodelovanje in upamo na višjo uvrstitev Slovenije na seznamu ICCA naslednje leto.

Seja sveta zavoda
Četrta seja sveta Zavod-kongresnoturistični urad v letu 2015 je bila izvedena 11. maja 2015 v Cankarjevem domu

Dnevni red je vključeval:
1. Predstavitev “Brand Value Propositions”/ predlog stebrov blagovne znamke kongresna Slovenija s strani Soolnua, Padraic Gilligan.
2. Včlanitev event agencije Špik (Primož Goričnik).
3. Izvedene aktivnosti: nova spletna stran, kampanja TMF, WS Pariz, Muenchen, Zuerich, Stockholm, Soolnua.
predvidene aktivnosti do poletja: IMEX, WS Varšava, fam trip.
4. Sestanek z ministrom g. Zdravkom Počivalškom, sestanek z direktorico direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT ga. Eva Štravs Podlogar.
5. Termini sej sveta zavoda do konca leta.
6. Razno.

Na seji sveta zavoda sta bila soglasno sprejeta sklepa:
“Vsi prisotni soglasno potrjujejo predstavljene stebre Kongresne Slovenije oz “Brand Value Propostions-BVP” pripravljene s strani Soolnua, z dopolnitvami, ki so jih predlagali člani sveta zavoda. Soolnua bo pripravila končno različico predstavitve.” Na seji je bil soglasno tudi potrjen nov član Kongresnega urada Slovenije g. Primož Goričnik.

Direktor Miha Kovačič je predstavil izvedene marketinške aktivnosti od zadnje seje in načrtovane v naslednjem obdobju. Obenem načrtujemo srečanje z v. d. generalno direktorico Direktorata za turizem in internacionalizacijo, gospo Evo Štravs Podlogar in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodom Zdravkom Počivalškom.

Na željo članov sveta zavoda bodo termini sej sveta določeni vnaprej predvidoma do konca leta. Naslednja seja sveta Zavod-kongresnoturistični urad bo konec meseca junija.

Na vašo zahtevo vam pošljemo zapisnik po e-mailu.


Študijski obisk ekipe KUS
Hiša izročila ob Cerkniškem jezeru

V petek, 29. maja 2015 se je ekipa KUS-a odpravila na Notranjsko, v Hišo izročila ob Cerkniškem jezeru. Hiša izročila skozi svoje osnovno poslanstvo varovanja nesnovne in naravne dediščine Notranjske in tudi Slovenije, predstavlja še neodkrito zakladnico avtentičnih doživetij, ki so odlična priložnost za incentive in team-building programe – od izdelovanja tradicionalnega cerkniškega čolna drevaka, veslanja na Cerkniškem jezeru, kolesarjenja, trekinga, nabiranja divjih zelišč in izdelovanje eteričnih olj, do starih vaških običajev, ki se lahko nadgradijo v originalne programe in zgodbe, kot je puljenje in trenje lana ali vihtenje kovaškega kladiva. Izjemna doživetja te slikovite kraške pokrajine so od Ljubljane oddaljena le pol ure vožnje. Pripovedovalka zgodb in naša gostiteljica, kreativna direktorica Hiše izročila, gospa Ljoba Janče, je med pripovedovanjem kraških zgodb v šali dodala: “Za Notranjce velja, da smo neprijazno prijazni.”; a brez skrbi, na Notranjskem boste zagotovo deležni prijazne dobrodošlice in nepozabnih zgodb.

Več o Hiši izročila: http://hisaizrocila.si/

Ali ste vedeli?
Dodanašnjih dni se je na Cerkniškem jezeru najmanj od časa Valvasorja (1641 – 1693) ohranil v dejanski rabi tradicionalni čoln drevak, ki predstavlja zadnjo ohranjeno vez razvoja ladjedelstva od deblaka ali t.i. monoksila-čolna iz enega debla v sodobno gradnjo plovil na rebra.