Načrtovane marketinške aktivnosti

Bled castle, Slovenia 2014
Bled castle, Slovenia 2014

Priprave na študijski obisk Slovenije “Best of Slovenia” v juliju v polnem zagonu

Kongresni urad Slovenije bo tudi letošnje leto v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT, tehničnim organizatorjem Intours DMC in slovenskimi partnerji, med 3. in 5. julijem 2015 izvedel študijski obisk “Best of Slovenia” za 30-35 potencialnih klientov iz ključnih primarnih trgov povpraševanj.
Tuji organizatorji dogodkov bodo v dveh in pol dnevnih imeli priložnost spoznati tri osrednje destinacije Slovenije za kongrese in motivacijska srečanja. Velika večina njih bo obiskala Slovenijo prvič. Naše potencialne kliente smo že obvestili, tako preko zadnjega mesečnega e-newslettra, kakor tudi na workshopih v Parizu, Muenchnu, Zuerichu, Stockholmu in na borzi IMEX. Prijave že prejemamo in veseli nas, da bomo gostili tudi kliente, ki smo jih spoznali na teh delavnicah. Osredotočamo se na kliente iz Nemčije, Avstrije, Švice, Francije, Beneluxa in Skandinavije. Pri izboru bomo maksimalno osredotočeni na njihovo kvaliteto in potencial za Slovenijo.
Slovenski partnerji, ki bodo sodelovali pri študijskem obisku, bodo imeli priložnost sodelovati na celotnem programu in pri vseh aktivnostih ter druženjih, ki jih pripravljamo v sklopu študijskega obiska. S tem bodo imeli priložnost na neformalen način vzpostaviti osebne stike s tujimi organizatorji poslovnih srečanj.

V primeru, da vas udeležba na študijskem obisku zanima, imate še vedno možnost prijave. Za več informacij nas kontaktirajte na: miha.kovacic@slovenia-convention.com

The Meetings show v Londonu
Kongresni urad Slovenije se bo skupaj s 4 partnerji: Gospodarsko razstavišče, Cankarjev dom, Turizem Ljubljana in Lifeclass Hotels & Spa predstavil na borzi The Meetings show v Londonu. Borza bo potekala med 7. in 9. julijem v Londonu. V letošnjem letu se pričakuje preko 400 razstavljalcev in preko 3.000 obiskovalcev. Le-ti prihajajo iz corporate segmenta, združenj in različnih agencij.
V sklopu borze bo 6. julija organizirana tudi konferenca “The Association Meetings Conference”, pod okriljem ga. Linde Pereira, direktorice CPL Meetings & Events. Program in več informacij lahko dobite na povezavi:http://www.themeetingsshow.com/Content/The-Association-Meeting-Conference/8/
V sklopu nastopa na borzi bo KUS skupaj s slovenskim veleposlanikom Nj. eksc. mag. Tadejom Ruplom v torek, 7. julija ob 18.30 uri, na slovenskem veleposlaništvu v Londonu organiziran večerni sprejem za manjšo skupino izbranih angleških organizatorje dogodkov.

Organizatorju je KUS poslal zadnje PR novice, ki smo jih zbrali na Kongresnem uradu Slovenije in vključujejo ključne novosti članov KUS. Upamo na objavo pred samim dogodkom.

Več informacij so lahko pogledate na: www.themeetingsshow.com

Načrtovani workshopi v drugi polovici leta 2015

Workshop Varšava
Ugotovili smo, da se na predlagan termin workshopa v Varšavi 23. junija v mestu odvija konkurečen in dosti večji dogodek, ki bi znal vplivati na udeležbo na našem dogodku. Žal smo bili primorani iskati alternativni termin in predlog, ki smo ga dobili od marketinške agencije Meeting Planner je torek, 25. avgust 2015. Pred poletjem workshopa ne moremo več organizirati.
Ko se dogovorimo o končnem terminu, ki bo konec avgusta ali v začetku septembra, vas bomo obvestili.

Workshop Bruselj in Amsterdam
Predviden datum izvedbe obeh dogodkov je 29. in 30. september. Trenutno smo v preverjanju datumov s SPIRIT Slovenija. O končni odločitvi vas bomo čim prej obvestili. Workshopa bosta organizirana na način, kot smo ga izvedli v Stockholmu, kjer bosta leisure in MICE del ločena, vendar na isti lokaciji v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT in izbrano marketinško agencijo, ki nam bo pomagala pri naboru kakovostnih organizatorjev dogodkov iz držav Beneluxa. S tem lahko ustvarimo kvalitetnejšo predstavitev, znižamo stroške predstavitve in člani lahko istočasno predstavite MICE in leisure poonudbo na obeh trgih.

Za več informacij se lahko obrnete na: miha.kovacic@slovenia-convention.com

Workshop Praga

Predviden datum izvedbe dogodka je 20. oktober. Trenutno smo v preverjanju s češkim kolegom ali je možna organizacija skupnega workshopa, saj se bo na turističnem delu Slovenija predstavila na turistični poslovni borzi Travel Meeteing Point. O končni odločitvi vas bomo čimprej obvestili. Skupno izvedbo predstavitve Slovenije načrtujemo z namenom kvalitetnejše predstavitve, nižjih stroškov predstavitve in člani lahko istočasno predstavite MICE in leisure poonudbo na obeh trgih. Tudi na tem trgu se bomo poslužili znanje marketinške agencije, ki nam bo pomagala pridobiti nove kvalitetne kontakte iz tega trga.