Predstavitev projekta “I Feel 25”

I Feel 25_Logo      Projekt 25 razlogov za Slovenijo, I Feel 25, predstavitev članom