54. letno srečanje in generalna skupščina IAPCO (IAPCO 2024)

Ne sledite, bodite tok!

54. letno srečanje in generalna skupščina IAPCO (Mednarodno združenje profesionalnih kongresnih organizatorjev) je najpomembnejši dogodek v industriji srečanj v zadnjih dveh desetletjih. Potekalo bo v Ljubljani in sicer od 28. februarja do 2. marca 2024, na njem pričakujemo okoli 160 direktorjev in lastnikov kongresnih agencij iz vsega sveta. Lokalni organizator dogodka je Cankarjev dom, vodilni in edini profesionalni  kongresni organizator v Sloveniji z mednarodno licenco ter član združenja IAPCO od leta 1980.  

Mednarodno združenje strokovnih organizatorjev kongresov (IAPCO) je neprofitno združenje in edina mednarodna akreditacijska organizacija za organizatorje strokovnih in poslovih srečanj. Poslanstvo združenja je dvigniti standarde storitev tako med člani kot tudi drugimi deležniki v industriji srečanj s stalnim  izobraževanjem, sodelovanjem najrazličnejših strokovnjakov ter raziskavami in merjenjem podatkov. IAPCO združuje 138 akreditiranih podjetij strokovnih organizatorjev kongresov v 40. državah. Članstvo, ki ga  je mogoče pridobiti s storitvami na visokem nivoju, se ohranja prek letnih preverjanj in pregledov s strani IAPCO komisije za kakovost.

Združenje združuje največje globalne igralce v industriji srečanj. Po podatkih (objava statistike IAPCO 30. marca 2023) so člani IAPCO v letu 2023 skupaj pripravljali 7.722 dogodkov ter v obdobju treh let (do leta 2026) načrtujejo izvedbo še 7.729 prireditev. Zgovoren je tudi podatek, da jih med slednjimi kar 1.943 še ni izbralo destinacije, medtem ko za 3.542 dogodkov organizatorji še iščejo prizorišče. Zato sta skupščina in letno srečanja močnega pomena za lokalno gospodarstvo in turizem,  ki si nadejata, da se bodo tuji PCO (profesionalni kongresni organizatorji) na destinacijo vrnili  z mednarodnimi dogodki. 

Industrija srečanj je eden od nosilnih produktov slovenskega turizma. Prepoznana je po najvišji dodani vrednosti in številnih multiplikativnih učinkih. Skupna potrošnja kongresnih gostov je namreč najmanj 3,5-kratnik porabe klasičnih turistov. Prispeva k razpršitvi turističnih tokov, k desezonalizaciji in k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma.

Več o srečanju: https://iapco2024.com/

Trendi industrije srečanj v letu 2024

Po napovedi 2024 Global Meetings and Events Forecast, ki ga pripravlja American Express Global Business Travel, lahko pričakujemo tako rast povpraševanja, razvoj industrije kot tudi okrepitev naložb in priložnosti zanje. Poročilo kot ključne trende v industriji izpostavlja nove tehnologije, umetno inteligenco, naraščajočo potrebo po vključevanju trajnosti, zdravja in vključenosti v programe srečanj. Močna partnerstva bodo nujna za uspešno navigiranje po hitro spreminjajoči se krajini industrije srečanj. Srečanja iz oči v oči bodo še naprej igrala ključno vlogo pri povezovanju, spodbujanju ustvarjalnosti ter gradnji korporativne kulture.

54. letno srečanje in skupščina IAPCO

Lokalni organizator dogodka je Cankarjev dom, vodilni in edini profesionalni  kongresni organizator v Sloveniji mednarodno licenco ter član združenja IAPCO od leta 1980.  Cankarjev dom v vlogi organizatorja nastopa že drugič – prvo takšno srečanje je potekalo pred dvaindvajsetimi leti.

Tema letošnjega dogodka je Bodi tok, ki poziva k dejanjem in navdihuje inovacije v hitro spreminjajoči se industriji srečanj v smeri trajnosti.  IAPCO Ljubljana 2024 se zelo osredotoča na zmanjšanje vpliva srečanj na okolje in spodbujanje trajnosti. Cilj združenja IAPCO je, da bi srečanja postali bolj prijazni do okolja, odgovorna do družbe ter usklajena z cilji trajnostnega razvoja (SDGs).

Tako smo se v Ljubljani zavezali k izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja: 

2 – Odprava lakote

3 – Zdravje in dobro počutje 

4 – Kakovostno izobraževanje / vseživljensko učenje  

5 – Enakost spolov 

6 – Čista voda in sanitarna ureditev 

8 – Dostojno delo in gospodarska rast 

9 – Industrija, inovacije in infrastruktura 

10 – Zmanjšanje neenakosti 

11 – Trajnostna mesta in skupnosti 

13 – Podnebni ukrepi 

14 – Življenje v vodi 

15 – Življenje na kopnem 

Na IAPCO 2024 bo v Ljubljani bomo prvič izmeril tudi ogljični odtis dogodka, ki bo mejnik in priložnost za vsa nadaljnja srečanja združenja IAPCO. 

Program srečanja

Tematsko razdeljen na tri sklope (Velika pričakovanja, Trajnostnost, Kako naprej) je program v celoti pripravil Cankarjev dom, ki poudarja lokalno znanje in lokalne strokovnjake. To je tudi letošnja novost v primerjavi z dosedanjimi letnimi srečanji združenja IAPCO. Izbrani govorci bodo svoja znanja in poglede prenesli v industrijo srečanj ter delili izkušnje pri delu v organizacijah, kot so Svetovni gospodarski forum žensk, UNESCO in Apimondia (če omenimo le nekatere).

Več o programu in govorcih:  Programme (iapco2024.com)

Podporniki

Srečanje poteka v sodelovanju z lokalnimi partnerji: Slovenska turistična organizacija, Kongresni urad Slovenije, Turizem Ljubljana,  Kongresni urad Ljubljana, Jezeršek catering, Postonjska jama, Sava hoteli Bled in Turizem Bled, Hiša vizij, Goopti, Magično gledališče Serpentes, Hurikan.

Sodelovanje s predstavniki medijev

Na IAPCO 2024 AM & GA bodo po dogovoru na voljo tudi priznani sogovorniki iz sveta srečanj, med njimi predsednica IAPCO Sarah Markey-Hamm.

Kontkt za novinarska vprašanja:

Cankarjev dom, Maja Vidergar, T 041 320 258, E maja.vidergar@cd-cc.si