Četrto srečanje evropskih nacionalnih kongresnih uradov, Copenhagen, Danska

Direktor KUS, Miha Kovačič se je udeležil četrtega srečanja evropskih nacionalnih kongresnih uradov, ki je potekal 15. in 16. januarja v Copenhagnu. Namen povezovanja Evropskih kongresnih uradov je utrditi imidž in prepoznavnost Evrope na globalnem kongresnem zemljevidu in še posebej v ZDA in Kitajski, utrditi evropsko platformo dialoga na nacionalnem nivoju, določiti skupne cilje, analizirati nove potencialne trge, določiti priložnosti in tveganja Evrope kot kongresne destinacije, utrditi in razvijati Evropo kot vodilno svetovno kongresno destinacijo. Povabljeno je bilo skupaj 22 predstavnikov evropskih kongresnih uradov. Na srečanju so razpravljali o medijski pokritosti in PR aktivnostih v okviru borze IMEX America in EIBTM, evropskih ključnih trgih, marketinških orodjih, obstoječih in potencialnih skupnih aktivnostih, nalogah “European Convention Bureau Strategic Alliance”, ki vključujejo zbiranje in analiziranje podatkov, določitev jasnih ciljev raziskovanja, skupnih marketinških aktivnostih in potrebnih naslednjih korakih. Naslednji sestanek bo potekal v Budimpešti med 24. in 25. septembrom 2015.