Conventa uspešno zmanjšala ogljični odtis

Ogljični odtis transporta je bil zmanjšan za 8,9 odstotka  

Conventa je eden redkih mednarodnih dogodkov, ki sistematično meri svoj ogljični odtis. Pri tem organizatorji sodelujejo s priznanim mednarodnim podjetjem ClimatePartner. Letošnji izračun ogljičnega odtisa je pokazal, da se da z načrtnim delom zmanjšati ogljični odtis transporta, ki je najbolj problematičen del organizacije dogodka. Temu področju so organizatorji posvetili največ pozornosti in ogljični odtis vseh oblik transporta uspeli zmanjšati za 8,9 odstotka (z 90,7 % 2022 na 81,8 % 2023). Skupni izmerjeni ogljični odtis dogodka je primerljiv z dnevnim ogljičnim odtisom 5.415 prebivalcev Nemčije ali 387.129 prevoženimi kilometri z osebnimi vozili. 

Organizatorji v izračun zajemajo širok spekter virov izpustov. Letos so zbiranju podatkov s pomočjo 19 partnerjev posvetili res veliko pozornosti. Gorazd Čad, soustanovitelj Convente, je poudaril: “Ključno je bilo pravočasno vključevanje partnerjev v proces zmanjševanja ogljičnega odtisa. Pri tem je veliko pomagal Zeleni priročnik, ki je postal nekakšna biblija za trajnostno organizacijo dogodkov s predvidenimi trajnostnimi ukrepi. Skupaj s partnerji zmoremo več in se učimo tudi, kako zbirati podatke za izračun ogljičnega odtisa.«

Izmerjena struktura ogljičnega odtisa je po besedah organizatorjev vzorec za podobne dogodke in omogoča nadaljnjo optimizacijo procesov v prihodnosti. Zelo pomembno je bilo natančno zbiranje podatkov udeležencev glede transporta, hotelskih namestitev in drugih aktivnosti. Letos smo v kalkulator vnesli individualne podatke za vse udeležence, ki smo jih pridobili z dodatnim anketiranjem udeležencev v času Convente. Zato so izmerjeni podatki zelo natančni in verodostojni, podrobnosti pa prikazuje tabela v nadaljevanju. 

STRUKTURA OGLJIČNEGA ODTISA 2022 v % 2023 v %RAZLIKA 
Transport udeležencev 88,2 % 80,6 % -7,60%
Hotelska nastanitev 6,1 % 12,6 %6,50%
Transport opreme sodelavcev in izvajalcev 2,5 % 1,2 %-1,30%
Prizorišče dogodka 1,9 % 2,6 % 0,70%
Gostinske storitve – hrana 0,8 % 1,6 %0,80%
Gostinske storitve – pijača 0,4 % 0,8 % 0,40%
Razna oprema in organizacija0,1 % 0,5 %0,40%

Organizatorji so poudarili, da je izračun ogljičnega odtisa zgolj začetek. Dejanski namen izračuna je, da prepoznajo aktivnosti, ki dejansko povzročijo največ toplogrednih izpustov. Ključni so nadaljnji koraki in ukrepi, ki so zbrani v Zelenem priročniku Convente. Ta dokument je praktičen vodnik za vse organizatorje dogodkov, jedro dokumenta pa so: 

 • TRAJNOSTNI KRITERIJI – eksterna priporočila, namenjena partnerjem in izvajalcem, ki pokrivajo 15 ključnih sklopov organizacije.  V tem trenutku je posameznih kriterijev 266. 
 • TRAJNOSTNI UKREPI – področja konkretnih ukrepov na letni ravni in interna področja, ki organizatorjem pomagajo pripraviti akcijski načrt, ki pokriva sedem področij (Conventa 7R). 

Gorazd Čad je ob tem izpostavil: »Pogoj za trajnostni prehod je sistemskost, kar pomeni, da je treba med sabo povezati prav vse deležnike in procese. Potrebna je iskrena zaveza, konkretni cilji, kazalniki in radikalno sodelovanje. Trajnostne organizacije dogodkov se je potrebno lotiti večplastno in krožno. Ključno pa je merjenje ogljičnega odtisa dogodka. Če ga ne merimo, ga tudi izboljšati ne moremo.«

Organizatorji so na dogodku posebej izpostavili, da je Conventa pospeševalec in ojačevalec razvoja na področju industrije srečanj v Ljubljani in širši regiji. Conventa je gonilnik sprememb in idealen laboratorij za testiranje in pospeševanje inovacij na področju trajnostne in regenerativne preobrazbe. Convente ne razumejo zgolj z vidika nenehne rasti in multiplikativnih finančnih učinkov, temveč krožno, z vidika širših učinkov ali skupne blaginje, ki jo ustvarja za skupnost organizatorjev dogodkov. S tem Conventa sledi novi strategiji ljubljanske industrije srečanj in predstavlja primer dobre prakse.

Aktivnosti  so bile opažene tudi med udeleženci, ki so jih organizatorji v anketi po dogodku povprašali glede konkretnih trajnostnih praks na dogodku. Tako razstavljalci, kot vabljeni gostje so izpostavili: 

 • prepoved plastike 
 • lesene stojnice iz gajbic za večkratno uporabo 
 • voda v povratnih steklenicah 
 • ovratni trakovi iz naravnih materialov, primernih za recikliranje 
 • hrana večinoma rastlinskega izvora 
 • promocija hoje do prizorišča 
 • zmanjšanje uporabe tiskanih materialov
 • digitalizacija komuniciranja preko mobilne aplikacije 
 • merjenje ogljičnega odtisa

Vse prakse so na dogodku povezala sporočila, nameščena v hotelih in na prizorišču, s katerimi so organizatorji na prijazen način osveščali udeležence o trajnostnih načinih organizacije dogodkov. To je bilo opaženo tudi v anketi med udeleženci, kjer so udeleženci večkrat izpostavili prav trajnostno organizacijo dogodka. 

Vse informacije o trajnostni preobrazbi projekta so na voljo na spletni strani


16. izdaja Convente bo potekala od 21. do 22. februarja 2024 v Ljubljani. 

Conventa