STANDARDIZACIJA

CERTIFIKAT ZAGOTAVLJA KAKOVOST STORITVE

Ključni namen standardizacije, ki je obvezna za člane Kongresnega urada vse od leta 2008, je pomoč organizatorjem dogodkov. Kupec oz. naročnik namreč na transparenten način dobi vpogled, katere storitve ponujajo posamezni člani in s tem pridobi boljši pregled nad kakovostjo storitev.

Standardizacijo vidi urad tudi kot strateško orodje za dvig prepoznavnosti slovenskega kongresnega turizma. Slovenija je tako ena prvih držav, ki je uvedla celovite standarde za področje kongresne dejavnosti. Pridobljeni certifikat določenega standarda pomeni, da ponudnik izpolnjuje stroge kriterije v svoji kategoriji in da je po oceni Kongresnega urada Slovenije, partner, vreden zaupanja.

V Evropi najdemo primerljive modele standardizacije, vendar zastavljene v manjšem obsegu, ali pa zgolj kot priporočila za ponudnike. Priprava kongresnih standardov, pod vodstvom Zavoda-Kongresnoturistični urad (oz. Kongresnega urada Slovenije) in ob projektni podpori podjetja GO.MICE, je temeljila na obstoječih standardih in priporočilih s področja poslovnega turizma, kot jih objavljajo DIN (Deutsche Industrie Norm), ICCA (International Congress and Convention Association), IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers), APEX (Accepted Practice Exchange), AIPC (International Association of Congress Centres), MPI (Meetings Professionals International) ter druga strokovna združenja na področju kongresne dejavnosti.

KATEGORIJA A (lokalni / regionalni kongresni urad)

lahko deluje na lokalnem ali regionalnem nivoju. Kongresni urad je lahko samostojna pravna oseba, ali pa deluje znotraj obstoječe turistične organizacije (LTO). Ob celovitem poznavanju kongresne in turistične ponudbe je njegova glavna vloga promocija in trženje destinacije za kongresni segment, kakor tudi povezovanje ponudnikov ter proizvodov na lokalnem / regionalnem nivoju in podpora pridobivanju večjih mednarodnih kongresnih prireditev.

KATEGORIJA B (profesionalni kongresni organizator)

je ključen člen pri organizaciji kongresov in drugih vrst srečanj. Njegovo področje je zelo široko in nudi naročniku celovito tehnično pomoč za izvedbo še tako zahtevnih dogodkov. Z vidika kompleksnosti kongresnih storitev je to najbolj zahteven standard med ponudnik.

KATEGORIJA C (DMC agencija, oz. Destination Management Company)

je specializirana turistična agencija za kongresno dejavnost. Ta agencija mora seveda biti uradno registrirana kot turistična agencija. Ima celovito poznavanje destinacije za potrebe kongresne dejavnosti. To pomeni, da naročniku dogodka pomaga pri vseh vprašanjih, ki se navezujejo na kraj, kjer bo dogodek potekal – od izvedbe hotelskih namestitev za udeležence do priporočil glede izbire jedilnikov za sprejeme / pogostitve posebnih lokacijah. Naročnik tudi pričakuje, da predstavnik DMC agencije pozna zakonitosti kongresne dejavnosti. DMC agencija lahko nudi tudi motivacijske (incentive) in teambuilding programe.

KATEGORIJA D (agencija za organizacijo dogodkov)

sem sodijo agencije, ki organizirajo vse vrste dogodkov, lahko tudi motivacijske (incentive) in teambuilding programe, ki so namenjeni dvigovanju timskega duha. V večini primerov je naročnik takih dogodkov podjetje, ki želi promovirati oz. navezati kupce na svoje proizvode, oz. razvijati svoj korporacijski profil v poslovnem okolju.

KATEGORIJA E (kongresni in razstaviščni centri)

so ponudniki, ki imajo največje kongresne zmogljivosti, tako po številu sedežev v plenarni dvorani kakor tudi številu paralelnih dvoran ter manjših sejnih in drugih prostorov. Kongresni centri imajo poleg tega ustrezne predprostore za izvedbo komercialnih razstav, pogostitev in drugih dogodkov. Nudijo tudi vso tehnično podporo za izvedbo najbolj zahtevnih dogodkov.

KATEGORIJA F (kongresni hoteli)

predstavlja najširši spekter storitev. Glavne storitve kongresnega hotela so hotelska namestitev, dvorane z vso tehnično opremo in gostinske storitve. Kongresni hotel mora imeti vsaj 4 zvezdice, število hotelskih sob mora biti v ustreznem razmerju z velikostjo največje dvorane. Poleg tega mora imeti kongresni hotel plenarno dvorano, predprostore in dodatne dvorane, ki so v ustreznem razmerju s kapaciteto največje dvorane. Nadalje mora hotel imeti lastno tehnično službo in gostinstvo za potrebe kongresnih prireditev, kakor tudi prodajno osebje z izkušnjami na kongresnem področju.

KATEGORIJA G (hotel s konferenčnimi zmogljivostmi)

hotel mora imeti vsaj 3 zvezdice, zahteve vezane na konferenčne zmogljivosti pa so tukaj manjše. Tak objekt mora imeti vsaj eno plenarno dvorano in dodatno vsaj še eno dvorano za paralelna srečanja ter ustrezen predprostor za pogostitev, registracijo in manjšo razstavo. Restavracija se ne šteje kot konferenčni prostor, hotel pa jo mora imeti, saj se udeležencem, ki imajo več kot poldnevno delovno srečanje, praviloma ponudi kosilo.

KATEGORIJA H (ponudniki drugih kongresnih storitev)

so vsi tista podjetja ali ustanove, ki se ne uvrščajo v druge kategorije. Tu najdemo letalske prevoznike, letališča, ponudnike najema vozil, ponudnike tehnične opreme, cateringa, informacijskih storitev, medije, svetovalna podjetja, izobraževalne institucije, turistične agencije in druga podjetja, ki se ukvarjajo tudi s kongresno dejavnostjo.

KATEGORIJA I (posebna prizorišča)

zajema vsa prizorišča, ki so zanimiva za izvedbo dogodkov. Seveda morajo imeti kulturno, zgodovinsko, arhitekturno ali tehnično vrednost in vsaj en zaprt prostor. Prizorišče mora nuditi vso podporo za izvedbo dogodka (tehnično, gostinsko, dostop, parkirišče, sanitarije, varnost in drugo).