Na ljubljanskem letališču se obeta širitev potniškega terminala

Fraport Slovenija, d.o.o. napoveduje širitev obstoječega potniškega terminala, s katerim bodo odpravili ozka grla, ki nastajajo zaradi naraščajočega števila potnikov in spremenjene strukture prometa. Ta se zgoščuje v vedno krajših prometnih konicah. S širitvijo bo lažja tudi diverzifikacija prometa oz. produktov.

Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraport Slovenija, d.o.o., pojasnjuje, »da je predvidena rešitev zasnovana modularno. To pomeni, da omogoča fazno gradnjo, ki se bo na učinkovit in ekonomičen način lahko sproti prilagajala razvoju in potrebam prometa. Hkrati bo omogočala udobje in kakovostno potniško izkušnjo.«

V prvi fazi širitve terminala bo zmogljivost povečana z obstoječih 500 na 1280 potnikov na uro v odhodu. V njem bo večja brezcarinska prodajalna, nov poslovni salon, prenovljena gostinska ponudba in promocijske površine. Na let se bo mogoče prijaviti na 22 okencih, varnostni pregled pa bo potekal v petih linijah. Obstoječim 700 kvadratnim metrom površin za sortiranje prtljage bo dodana nova sortirnica, ki bo velika 2.000 kvadratnih metrov, večji in zmogljivejši bo tudi prostor za prevzem prtljage.

Obstoječe površine potniškega terminala, ki se sedaj razprostirajo na 13.000 kvadratnih metrih, bodo prenovljene in funkcionalno povezane z novim delom. Širitev bo končana spomladi 2020, ko bo terminal predan v uporabo, pa jih bo približno 22.000 kvadratnih metrov.

Aerodrom Ljubljana sedaj Fraport Slovenija, d.o.o.

Družba Fraport AG je 100-odstotna lastnica Aerodroma Ljubljana, d.o.o., od 31. marca 2015. Preimenovanje firme in sprememba njene podobe v skladu s smernicami Skupine Fraport predstavlja zadnji pomemben korak v več kot dveletnem procesu integracije v skupino. Z njim se izraža enakopravno članstvo v mednarodni skupini, v katero je združeno 32 podjetij (od tega 27 upravljavcev) letališč s celega sveta. Enotna strategija globalne blagovne znamke določa in izraža odnose med podjetji v skupini in krepi njeno moč in prepoznavnost v mednarodnem okolju.

“Letališka podjetja imajo velik pomen za lokalna okolja, hkrati pa delujejo v konkurenčnem mednarodnem prostoru. Verjamemo, da bo Fraportova znamka pozitivno prispevala k mednarodni prepoznavnosti, ugledu in konkurenčnosti našega hčerinskega podjetja v Sloveniji”, je ob preimenovanju povedal Christoph Nanke, predsednik Odbora vlagatelja Fraport Slovenija, d.o.o.

Novo ime s pripadajočim logotipom je v veljavi od 20. aprila 2017. V dolgi različici se pojavlja kot Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., v skrajšani pa kot Fraport Slovenija, d.o.o. Vsi drugi podatki o družbi ostajajo nespremenjeni, prav tako se ne bo spremenilo nič v zvezi z razmerji s poslovnimi partnerji. Poimenovanje sledi uveljavljeni praksi skupine, kjer se za odvisne družbe poleg imena matične praviloma uporablja tudi ime države, kjer je sedež odvisne družbe. Dovoljenje za uporabo imena Slovenija v firmi družbe je bilo izdano s sklepom Vlade RS 14. marca 2017.