Nova publikacija “Poslovna srečanja v Sloveniji”

Poslovna srecanja v Sloveniji, foto: Peter Irman
Poslovna srecanja v Sloveniji, foto: Peter Irman

Kongresni urad Slovenije je v okviru letošnje skupščine predstavil novo publikacijo “Poslovna srečanja v Sloveniji”, katere glavni namen je predstaviti poslovna srečanja različnim ciljnim segmentom.

Prepoznavnost kongresno-turistične dejavnosti je v slovenskem prostoru relativno slaba, kar je botrovalo odločitvi o snovanju publikacije, katere glavni motiv je informiranje tako javnega kot tudi zasebnega sektorja o kongresno-turistični dejavnosti v Sloveniji.

Mednarodna poslovna srečanja predstavljajo pomemben segment izvoza storitev z višjo dodano vrednostjo. Številne mednarodne raziskave potrjujejo, da kongresna dejavnost prinaša številne multiplikativne učinke, ki prispevajo h gospodarski rasti, razvoju in konkurenčnosti destinacije, kot je denimo privabljanje kongresnih gostov, za katere velja višja turistična potrošnja v primerjavi s klasičnimi turisti, desezonalizacija ter številni drugi pozitivni učinki, ki so vezani na gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v državi. Namen publikacije je tudi informirati deležnike v turizmu, da prepoznajo svojo vlogo in možnost vključitve v ta perspektiven segment slovenskega turizma. Poleg omenjenega želi Kongresni urad Slovenije s publikacijo predstaviti tudi svoje delovanje in vlogo nacionalnega kongresnega urada.

“Publikacija bo zagotovo primogla k večji prepoznavnosti kongresne dejavnosti in posledično k večjemu uspehu Slovenije na področju poslovnih srečanj.” meni Miha Kovačič, direktor Kongresnega urada Slovenije.

Vsebina obsega od osnovnih opredelitev dejavnosti, priložnosti za destinacijske ponudnike, pa vse do ključnih produktov kongresno-turistične Slovenije, trženja in svetovnih trendov na tem področju.

Vabljeni k prebiranju publikacije na sledeči povezavi: Poslovna srečanja v Sloveniji.

V kolikor želite prejeti tiskani izvod publikacije, nam pišite na info@slovenia-convention.com.

Foto: Peter Irman