Pogumno skupaj naprej ob 10-letnici Convente

Obletnice so priložnost za trezen razmislek o tem, kaj smo naredili, kam smo prišli in ali so se zaradi našega projekta zgodile spremembe.

Moje osebno razmišljanje je naprej usmerjeno v dejstvo, da je projekt zrasel iz krize. Posledica takih tektonskih spremembe so tudi inovacije, ki se največkrat rodijo is stiske. Zdi se, da je podobno tudi s Convento, ki je otrok krize kot izvrstne priložnosti za testiranje novih idej in formatov dogodkov. Ta je bil tudi zaradi neugodnih razmer izrazito prilagojen potrebam udeležencev. Vedeli smo, da zanašanje na teorije in prakse iz preteklosti ne bo prineslo napredka. Rezultat je unikaten format dogodka, ki smo ga od začetka definirali skozi preprosto formulo 7E (EXPERIENCE, EMOTION, ENERGY, EDUCATION, ENGAGEMENT, ENTERTAINMENT, EMERGING DESTINATIONS).

Desetletje kasneje se je izkazalo, da je bila takšna usmeritev pravilna. Danes je to osrednja tema organizatorjev dogodkov. Model uporabljajo in kopirajo številni organizatorji, kar si štejemo v čast in zadovoljstvo. Sami smo ga nadgradili na projektu Conventa Crossover, ki narekuje trende in usmerja organizatorje v regiji.

V obdobju desetih človeško bitje zraste od novorojenčka do najstnika. Po desetletju garanja smo optimistični, da je obdobje najhitrejše rasti še pred nami.

Izgradnja projekta je bil zahteven in naporen projekt in te naporne in stresne izkušnje nam nihče ne more vzeti. Na poti smo srečali veliko dobrih ljudi. Več kot 40 razstavljavcev nam je zvestih od vsega začetka. Neprecenljiva je podpora partnerjev in med njimi na prvem mestu vizionarskega župana Ljubljane. Brez njegove podpore bi dogodek ne imel današnje širine.

Dinamični razvoj projekta je imel veliko pozitivnih in praktičnih posledic. Poleg čisto konkretnih poslov je povezal regijo, usposobil številne mlade strokovnjake, zgradil znamko Nove Evrope kot kongresne destinacije in nas umestil na kongresni zemljevid. Regija je danes vroča kongresna destinacija in to je osrednjega pomena za današnji in prihodnji razvoj.

Kje je Conventa v prihodnosti? Nič ji ni vnaprej zagotovljeno. Kot radi rečemo, je Conventa dobra toliko kot je dobra njena zadnja izdaja. Njeno kakovost bomo moralo zagotoviti z delom, znanjem, inovacijami in ustvarjalnostjo. Številne kopije našega dogodka so se spotaknile predvsem na teh točkah. Potrebovali pa bomo več sinergije in regijskega sodelovanja, ki kljub distanci od balkanskih dogodkov še vedno zveni precej abstraktno. Če bodo posamezne regijske destinacije delovale vsaka zase, se nam ne piše nič dobrega. To je tudi ultimativni cilj velikih bratov, ki si pretiranega sodelovanja v regiji ne želijo.

To je prva naloga nadaljnjega razvoja Convente. Verjamemo, da imamo dovolj volje in energije za nadaljnje povezovanje Nove Evrope. Razumemo razvoj dogodkov v smeri, ki ji pravimo dogodki 5.0 in se zavedamo izzivov digitalne revolucije. Tudi na ta način se trudimo, da ne bomo končali na obrobju Evrope, temveč v jedru nove kongresne revolucije v Evropi. Conventa ni samo še en poslovni dogodek, temveč skuša s svojim delovanjem pomagati regiji, na njeni poti k preboju v konkurenci precej bolj bogatih in prepoznavnih sosedov.

Tudi zato bomo še naprej razvijali svoje najboljše lastnosti in gradili na kakovosti in hrabrosti pri odpiranju novih področij organizacije dogodkov.

Dragi kolegi, želim si, da se našega praznovanja udeležite v čim večjem številu in se na lastne oči prepričate, kaj lahko Conventa stori za vas. Vidimo se v Ljubljani od 24. do 25. januarja 2018.

Gorazd Čad

 

Opomba: V pojasnilo tistim, ki ne poznajo strukture poslovne borze Conventa.
Conventa je javno-zasebni projekt, ki je nastal v partnerstvu Kongresnega urada Slovenije in družbe Toleranca marketing, ter več kot 15 ključnih partnerjev iz Ljubljane in Slovenije. O tem, kdo je oče in kdo mati Convente, se Miha Kovačič in Gorazd Čad težko dogovoriva, vsekakor pa Convente brez tretje članice ekipe, Natalije Bah Čad, nikoli ne bi bilo.