NAGRADA IN MOTIVACIJA ZA ZAPOSLENE

Kako organizirati incentive (nagradni, motivacijski) dogodek?
Za načrtovanje, organizacijo in izvedbo dogodka boste partnerje našli v specializiranih agencijah, ki so člani Kongresnega urada.

DMC AGENCIJE

DMC-ji – člani Kongresnega urada Slovenije: iDMC, Intours, Kompas DMC, Palma DMC

Incentive (nagradna) potovanja predstavljajo strateško orodje za povečanje produktivnosti in izboljšanje poslovnih rezultatov. Vloga DMC agencije je zaradi celovitega poznavanja destinacije pri zasnovi incentive potovanja ključna. DMC agencije ponujajo mednarodnim in lokalnim podjetjem tako imenovano »one stop shop« storitev, saj naročniku pri zasnovi in organizaciji nagradnega potovanja ali dogodka zagotovijo vse storitve, ki jih slednji potrebujejo.

DMC agencija bo poskrbela za:

 • izbiro lokacije dogodka
 • pripravo finančnega načrta in finančno vodenje
 • sistem zbiranja prijav udeležencev
 • hotelske namestitve
 • zbiranje strokovnih prispevkov
 • pripravo informacij za udeležence
 • organizacijo prevozov, družabnega programa, gostinstva
 • pridobivanje sponzorjev
 • Pri večjih kongresih se PCO agencije povežejo z DMC agencijami za izvedbo turističnega programa, logistike prevozov in namestitev.

TEAM BUILDING AGENCIJE

Strokovni team building je v prvi vrsti izobraževanje zaposlenih, kjer se s pomočjo prepletanja različnih tehnik reševanja timskih nalog in interaktivnih delavnic izboljšuje zaupanje, komunikacija, organizacija in motivacija timov. Spoznanja o sebi, sodelavcih in timu udeleženci prenašajo v prakso, v svoje delovno okolje. Profesionalna team building agencija s pomočjo naročnika določi cilje, ki jih je mogoče izmeriti skozi analizo posameznikov in delovanje tima. Team building je lahko tudi zabavni team building, vendar mora imeti jasno postavljene cilje, ki bodo podjetjem pomagala pri doseganju boljših poslovnih rezultatov.

Team building agencija bo poskrbela za:

 • izbor lokacije, kjer bo potekal dogodek
 • svetovanje pri izbiri ustreznega programa glede na tim, vrsto dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja
 • vso ustrezno opremo za izvedbo team buildinga- pri več-dnevnih dogodkih tudi za namestitve, prehrano, prevoze
 • analizo posameznikov in delovanja tima.

Slovenian Incentive Ideas Book

Oglejte si katalog v angleščini, kjer je bogat nabor motivacijskih oz. incentive doživetij v Sloveniji: