VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE

UKREPI IN NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE VARNOSTI UDELEŽENCEV DOGODKOV

Na Kongresnem uradu Slovenije se zavedamo pomena čim hitrejšega okrevanja našega kongresnoturističnega gospodarstva. Hkrati se zavedamo tudi pomena varnosti in zdravja udeležencev dogodkov. Zato smo v sodelovanju z NIJZ pripravili seznam dodatnih ukrepov “Varno in zdravo na dogodke” in omogočili prizoriščem in organizatorjem dogodkov, da pridobijo certifikat “Varno in zdravo na dogodke”.

PREDSTAVITEV UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE VARNOSTI UDELEŽENCEV DOGODKOV

Dodatni ukrepi v priponki se uporabljajo za:

  • poslovne dogodke
  • neposlovne dogodke zaprtega tipa
  • sejme (B2B in B2C)
  • druge prireditve, kjer občinstvo sedi

V nadaljevanju smo ukrepe razdelili na 6 skupin. Tam, kjer ni drugače navedeno, se ukrepi izvajajo za vse tipe dogodkov enako.

Za Vlado RS smo pripravili predlog sproščanja omejitev za organizacijo dogodkov. Ukrepi in priporočila bodo po uskladitvi z NIJZ osveženi.

VPRAŠALNIK

STANDARD ZA VAROVANJE ZDRAVJA NA DOGODKIH

PRIZORIŠČA ZA DOGODKE

ORGANIZATORJI DOGODKOV

PRAVILNIK

CERTIFIKAT IN ZNAK »VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE« ZAVODA-KONGRESNOTURISTIČNI URAD

seznam certificiranih ponudnikov

PRIZORIŠČA ZA DOGODKE

ORGANIZATORJI DOGODKOV