Velika EDNA / ERCA znova v Sloveniji

Uspešno sodelovanje med tujimi profesionalnimi kongresnimi organizatorji in Cankarjevim domom, ki je bilo v prejšnjih letih okronano z odmevnimi mednarodnimi kongresi, se nadaljuje, tokrat v sodelovanju z organizatorjem Guarant International iz Prage. Od 12. do 15. septembra 2020 bo v Cankarjevem domu potekal kongres Evropskega združenja medicinskih sester za dializo in transplantacijo. V Ljubljani pričakujemo tisoč petsto strokovnjakov.

Močno in uveljavljeno mednarodno združenje EDTNA/ERCA, ki je že drugič za svoje srečanje izbralo Cankarjev dom, deluje od leta 1971 z namenom povezovanja medicinskih sester, zdravnikov, socialnih delavcev, dietetikov, zdravstvenih tehnikov, koordinatorjev transplantacije in vodij enot za oskrbo pacientov s kronično boleznijo ledvic. V evropsko združenje EDTNA/ERCA je trenutno včlanjenih 35 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov s področij nefrologije, dialize in transplantacije iz Slovenije.

September 2020 je v Cankarjevem domu tudi sicer kongresno izjemno bogat mesec. Največji kongresni center v državi bo zapored več uveljavljenih in v stroki vodilnih mednarodnih kongresov, med katerimi bi poleg kongresa EDNA/ERCA izpostavili tudi srečanje Evropskega društva za pediatrično nefrologijo – ESPN.

Cankarjev dom