Kredibilnost - Profesionalnost - Osebni pristop

Kongresni urad Slovenije v letu 2024 praznuje 20-letnico delovanja.
Ideja o ustanovitvi Kongresnega urada sega v leto 2003, ko se je pojavila možnost, da kongresno industrijo povežemo v okviru takratne politike industrijskih grozdov. K projektu je pristopilo petnajst takrat vodilnih slovenskih kongresnih ponudnikov, ki so leta 2007 ustanovili Zavod-Kongresnoturistični urad Slovenije.

Po desetletju je osnovni cilj urada v celoti izpolnjen. Zastavili smo si namreč cilj, da Kongresni urad Slovenije postane prvi kongresni urad po kakovosti storitev, zadovoljstvu partnerjev ter odličnosti komuniciranja. Načrt je vključeval vrsto aktivnosti vse od razvoja blagovne znamke do številnih izvedenih trženjskih projektov. Velika strokovna prelomnica je bila izvedba standardizacije članov, ki je bila uspešno zaključena leta 2008. Temu je sledil razvoj osrednjega trženjskega dogodka urada Conventa, s čimer prispevamo tudi k razvoju in promociji širše kongresne regije. Dogodek je danes zapisan v evropski kongresni koledar kot eden najpomembnejših poslovnih dogodkov.

Slovenski kongresni urad danes povezuje 60 kongresnih ponudnikov in predstavlja Slovenijo kot kongresno destinacijo organizatorjem srečanj po celem svetu in po mnenju mednarodne strokovne javnosti opravlja svoje delo zelo dobro. Kongresni turizem je eden ključnih produktov slovenskega turizma.