NAREDIMO NEKAJ DOBREGA

Turizem nasploh in tudi kongresni turizem, ki ga nekateri imenujejo industrija srečanj, je neodtujljivo povezan oziroma odvisen od edinstvenosti okolja. Da bo destinacija tudi v prihodnosti ohranila svoje privlačnosti in tako privabljala goste, mora biti turistični razvoj prizanesljiv do svojega naravnega in družbeno-kulturnega okolja. Zeleni oziroma trajnostni kongresni turizem tako upošteva načelo prihodnosti s ciljem, da sedanje ekonomske aktivnosti povečujejo blaginjo prebivalstva in ohranjajo naravne vire za prihodnje generacije.

Slovenija ima trajnostnemu turizmu naklonjene primerjalne prednosti, kot so gozdnatost države, bogastvo živalskih in rastlinskih vrst, neoporečnost pitne vode, … Zeleni kongresni turizem je trend. V svetovnem merilu je trend, ki mu v vse večjem obsegu sledijo in v trajnostne ukrepe investirajo agencije, organizatorji srečanj, hotelske verige, turistični in kongresni uradi. V Sloveniji se vedno bolj zavedamo, da lahko trajnostni kongresni produkti v večji meri zadovoljijo potrebe organizatorjev srečanj, ki s tem povečujejo tudi svoj ugled in konkurenčnost. Z majhnimi koraki želimo pokazati, da nam ni vseeno za okolje, zato vas vabimo, da poskusimo skupaj!

Kako organizirati »zeleno« srečanje?

Kongresni urad je pripravil priporočila za organizacijo zelenih srečanj, s katerimi nagovarja organizatorje, da NAČRTUJEJO aktivnosti po načelih trajnosti, jih IZVEDEJO in po zaključku OCENIJO, kako uspešni so bili izvedeni ukrepi.

Trajnostne ukrepe pri organizaciji dogodkov lahko načrtujemo pri:

  • izbiri prizorišča in hotelov, kjer upoštevajo minimalne trajnostne standarde (ravnanje z energijo, z odpadki, z vodo, hrano,…)
  • prevozu udeležencev na prizorišče (javni prevoz, vozila, ki proizvajajo manj emisij,
  • prehrani udeležencev (uporaba lokalne, sezonske hrane, pravilno načrtovanje količin)
  • komunikaciji z udeleženci (uporaba elektronskega obveščanja, namesto tiskanih obvestil, obveščanje udeležencev o trajnostnih ukrepih in na koncu o rezultatih)
  • materialih za udeležence (uporaba torb in imenskih priponk iz recikliranega materiala ali okolju prijaznega materiala, darila za udeležence lokalnega izvora, s čim manj embalaže)
  • tehnični izvedbi dogodka (uporaba okolju prijaznih materialov za razstavo, dekoracijo odra, uporaba energijsko varčnih sistemov)