Uspešno izveden program dela 2022

Kongresni urad Slovenije v okviru strateškega partnerstva s Slovensko turistično organizacijo že vrsto let aktivno izvaja promocijo Slovenije kot destinacije za organizacijo raznovrstnih srečanj, dogodkov in motivacijskih doživetij. Kongresni urad Slovenije si je kljub skromnejši delovni zasedbi, tudi v lanskem letu vseskozi prizadeval za izvrstno izvedbo celovitega in obsežnega programa dela, katerega osrednje aktivnosti predstavljamo v nadaljevanju. 

Poslovni dogodki

V letu 2022 se je Slovenija predstavila strokovni MICE javnosti in medijem z vsega sveta pod okriljem Kongresnega urada Slovenije in v sodelovanju ter ob podpori Slovenske turistične organizacije, na različnih poslovnih dogodkih doma in na tujem, in sicer na poslovnih borzah. Urad je skupaj s sodelujočimi partnerji nadvse uspešno izvedel nastop Slovenije na treh osrednjih globalnih poslovnih borzah: IMEX Frankfurt, IMEX America inIBTM World. Na vseh borzah so na slovenski stojnici potekali pretežno vnaprej dogovorjeni sestanki in predstavitve, ki so prinesli nove kontakte in nove priložnosti na področju poslovnih srečanj in motivacijskih potovanj.

Prav tako se je Kongresni urad Slovenije udeležil in izvedel promocijo v okviru poslovnih delavnic v Belgiji in Italiji, poleg tega pa je izvedel tudi promocijo na posebnih promocijskih poslovnih dogodkih v Veliki Britaniji (C&IT Festival of Forums, Škotska), na Nizozemski (HelmsBriscoe EMEA) in Madžarskem ter v okviru hibridnega dogodka, ki je potekal na Dunaju (PCMA EMEA).

Kongresni urad Slovenije se udeležil tudi dogodka SITE ISE v Švici in letnega kongresa ICCA na Poljskem

Kongresni urad Slovenije je izvedel tudi dva študijska obiska Slovenije za evropske kliente  (Ljubljana in kombinirani obisk Ljubljana ter alpska / obalno-kraška regija).

Dogodki se izvajajo ob finančni podpori STO.

Slovenski kongresni ambasadorski program

Kongresni urad Slovenije je v preteklem letu nadaljeval z aktivnostmi Slovenskega kongresnega ambasadorskega programa.

Komunikacijske aktivnosti

Kongresni urad Slovenije skozi celo leto ažurno izvaja komunikacijske aktivnosti v domačem in mednarodnem okolju, z namenom promocije Slovenije za produkt poslovnih srečanj in motivacijskih doživetij ter potovanj, s poudarkom na bližnjih ciljnih tržiščih. Letošnje komunikacijske aktivnosti obsegajo:

 • aktivnosti na spletnem portalu Kongresnega urada Slovenije (novice, kampanje vsebinskega in digitalnega trženja, e-katalog članov, idr.),
 • aktivnosti na družbenenih omrežjih Kongresnega urada Slovenije (FB, LN, TW, IG),
 • produkcija promocijskih materialov (tiskovine, digitalno, foto, video, idr.),
 • PR aktivnosti in odnosi z zainteresiranimi javnostmi (znotraj panoge, zainteresirane javnosti, mediji, idr.),
 • novičniki (domači in mednarodni ciljni segment),
 • trženjska obdelava poslovnih kontaktnih podatkov,
 • podporne komunikacijske aktivnosti za in v sodelovanju s STO,
 • druge trženjsko-komunikacijske aktivnosti.

Razvojne aktivnosti

Kongresni urad Slovenije v okviru razvojnih aktivnosti proaktivno in kontinuirano deluje na področju delovanja v korist članov Urada, prav tako deluje kot aktiven član v mednarodnih panožnih združenjih, pri periodičnih raziskavah in analizah slovenske turistične ponudbe  ter izobraževanjih slovenskih kongresno-turističnih ponudnikov:

 • aktivnosti v okviru standardizacije in kategorizacije članov (standardi, certifikati, idr.),
 • skupščina in strokovni svet (marec 2022),
 • izobraževanja, usposabljanja, delavnice za člane (oktober 2022),
 • mednarodna povezovanja in druge trženjske aktivnosti (članstvo v panožnih združenjih SITE, ICCA in PCMA, sodelovanje s HelmsBriscoe),
 • aktivno sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih z UP Fakulteta za turistične študije – Turistica,
 • podporne aktivnosti za STO.