Skupni posoški zavod Turizem Dolina Soče

V soboto, 1. julija je pričel z delom nov skupni posoški zavodi Turizem Dolina Soče.

Po dolgi zgodovini in enoletnih operativnih pripravah so občinski sveti vseh treh posoških občin Bovec, Kobarid in Tolmin 21. 12. 2016 soglasno sprejeli odlok o ukinitvi dosedanjih LTO-jev in ustanovitvi novega skupnega zavoda. Župani so za v. d. direktorja novega zavoda imenovali Janka Humarja.

Vse tri občine so do konca junija imenovale svoje predstavnike v svet zavoda in za presečni dan določile 30.06. V prehodnem času do vpisa pripojitve starih LTO-jev k novemu zavodu v sodni register (predvidoma do konca septembra), bo na nov zavod preneseno celotno poslovanje predhodnih dveh in vsi zaposleni. TIC-i v Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Podbrdu ostajajo na dosedanjih lokacijah, sedež zavoda pa bo prestavljen na bovško letališče. Do konca leta bo nov zavod poleg izvedbe tekočega program zagotovil tudi nov skupni portal za celotno dolino, skupni rezervacijski sistem, skupne kanale družbenih omrežji in ostalo informacijsko infrastrukturo potrebno za uspešno delo naprej.

Turizem Dolina Soče tako od 01.07. dalje deluje z vsemi pooblastili, združena Dolina Soče pa je v novi Slovenski turistični strategiji že uvrščena med vodilne destinacije.

NEWS ARCHIVE
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Partnerji

Povežite se z nami

PRIVACY POLICY

Read more about our privacy policy

CONTACT

Slovenian Convention Bureau
Miklošičeva ulica 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 569 12 60
E-mail: info@slovenia-convention.com