6. evropska konferenca o okoljevarstvenih aplikacijah naprednih oksidacijskih procesov v Portorožu

Odsek za okoljske vede in inženirstvo s Kemijskega inštituta v Ljubljani in Sekcija za katalizo Slovenskega kemijskega društva organizirata šesto evropsko konferenco o okoljevarstvenih aplikacijah naprednih oksidacijskih procesov (angl. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP-6). Konferenca bo potekala od 26. do 30. junija 2019 v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

Konference se bodo udeležili znanstveniki, inženirji in drugi okoljski strokovnjaki, ki bodo predstavili rezultate znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela ter razpravljali o prihodnjih trendih in smernicah glede različnih okoljskih aplikacij naprednih oksidacijskih procesov (angl. Advanced Oxidation Processes – AOPs). Prispevki se bodo osredotočili na znanstveni in tehnološki napredek naprednih oksidacijskih procesov za učinkovito čiščenje vode, zraka in zemlje, onesnaženih z različnimi organskimi onesnažili, bodisi kot samostojnih procesov bodisi v kombinaciji z drugimi postopki.

Udeleženci dogodka bodo lahko uživali v zanimivem konferenčnem programu, ki bo potekal v stimulativnem okolju. Sestavni del tega srečanja bo študentsko tekmovanje; najboljša dela bodo bogato nagrajena. Poleg tega bo v okviru EAAOP-6 konference organizirana tudi razstava znanstvene in procesne opreme ter drugih materialov. Ker na konferenci pričakujemo več kot 300 udeležencev iz različnih držav po svetu, vključno z uglednimi znanstveniki na tem področju, to predstavlja odlično poslovno priložnost za podjetja, da razstavijo svoje izdelke. V okviru konference bo organiziran tudi bogat družbeni program (zajet v kotizacijo), ki vključuje med drugim tudi ogled svetovno znane Postojnske jame. Več informacij o EAAOP-6 konferenci je na voljo na spletnem naslovu: http://eaaop6.ki.si.