Aktivnosti v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa v mesecu marcu

Slovenski ambasadorski program
Slovenski ambasadorski program

Začetek pomladi bo pester in poln aktivnosti v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa na področju strokovnih srečanj in dogodkov.

Srečanje ambasadorskih destinacijskih klubov

V mesecu marcu bo KUS organiziral srečanje ambasadorskih destinacijskih klubov. Namen srečanja je pregled aktivnosti SAP v letu 2020 glede na oddajo prijave na razpis Slovenske turistične organizacije, kategorije Kongresnih ambasadorjev Slovenije za leto 2020, predlogi lokalnih ambasadorjev, katerih kandidature bi finančno podprli, definiranje datumov destinacijskih srečanj za lokalne ambasadorje, kotizacija za partnerje projekta in druge odprte tematike.

Drugo srečanje za obstoječe in potencialne ambasadorje Slovenije

Kongresni urad Slovenije bo organiziral drugo srečanje za potencialne in obstoječe Kongresne ambasadorje Slovenije in partnerje projekta 1. aprila od 15:00 do 17:00 ure v Mestnem muzeju v Ljubljani. Srečanje bo namenjeno mreženju in izmenjavi izkušenj. 

Vabilo bodo prejeli vsi partnerji projekta in vabljeni ambasadorji ter predstavniki različnih znanstveno strokovnih institucij, združenj in zavodov. 

Publikacija »Why organise Conference in Slovenia«

V sklopu projekta Slovenski ambasadorski program je marketinška agencija Toleranca Marketing d.o.o. za Kongresni urad Slovenije pripravila promocijsko zloženko z naslovom »Why organise conference in Slovenia«. Publikacija je na voljo na sledeči povezavi: https://www.slovenia-convention.com/wp-content/uploads/Bid-Book-Slovenia-february-2020.pdf

Namenjena je obstoječim in potencialnim ambasadorjem ter partnerjem projekta pri predstavitvi Slovenije kot potencialne destinacije za mednarodna znanstveno-strokovna poslovna srečanja. Tiskane verzije bodo na voljo na uradu vsem članom KUS.  

Kongresni ambasadorji Slovenije 2020

Do konca meseca septembra se zbirajo predlogi novih kongresnih ambsadorjev in ambasadork Slovenije za leto 2020. Lahko jih predlagajo destinacijski ambasadorski klubi, institucije, ki jih zastopajo, njihovi kolegi/sodelavci ali pa prijavo izpolnijo sami. Vabljeni, da nam posredujete svoje kandidate. 

Več informacij je na voljo na: www.congress-ambassador.si