Fredi Fontanot je novi v. d. direktorja Kongresnega urada Slovenije

Fredi Fontanot, v. d. direktorja Kongresnega urada Slovenije

S 1. avgustom 2022 je Fredi Fontanot prevzel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Kongresnega urada Slovenije.

Začetek avgusta 2022 za Kongresni urad Slovenije predstavlja še enega v nizu pomembnih mejnikov, saj svoje poslanstvo nadaljuje z novim v. d. direktorja, Fredijem Fontanotom. Prejšnja direktorica Urada, Tadeja Pivc Coudyser je tako po nekaj mesecih sklenila svoje poslanstvo na Uradu. Tadeji se srčno zahvaljujemo za njeno delo v preteklih mesecih in z navdušenjem pozdravljamo Fredija.

Fredi Fontanot je prepoznaven obraz v domačem in mednarodnem okolju industrije srečanj, znan je predvsem po svoji predhodni vlogi v Turističnem združenju Portorož, kjer je bil od leta 2017 zadolžen za koordinacijo MICE aktivnosti in razvoj novih produktov na destinaciji Piran – Portorož. Fredijeve strokovne izkušnje in znanje bodo zagotovo prispevali k uresničevanju vizije in poslanstva Urada, saj si bo skupaj z izkušenim kolektivom, strateškim partnerjem in domačimi deležniki, prizadeval za nadaljnji razvoj in napredek dejavnosti.

“V čast mi je prevzeti tako pomembno funkcijo, kot je to funkcija v.d. direktorja Kongresnega urada Slovenije in sem izredno hvaležen za ponujeno priložnost. Z vsemi močmi se bom zavzemal, da bomo skupaj s člani združenja aktivno sodelovali pri doseganju vseh zastavljenih ciljev ter bomo poleg številnih, že utečenih aktivnostih KUS-a, uspešno izkoriščali vse gospodarske in družbene potenciale, ki jih naša industrija ima ter zavodu zagotovili status, podporo ter ugled kakršnega si le ta zasluži. Kot je časom primerno bomo tudi v bodoče razmišljali vse bolj butično, zeleno, aktivno in predvsem trajnostno. Ključni produkti s katerimi bomo Slovenijo promovirali kot destinacijo primerno za poslovna potovanja pa ostajajo: poslovna srečanja, dogodki in motivacijska potovanja pri katerih imajo pomembno vlogo tudi slovenska edinstvena 5-zvezdična doživetja.” je dejal Fredi Fontanot.

Aktivnosti Kongresnega urada Slovenije bodo tudi v prihodnje usmerjene v mednarodno promocijo in povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene, aktivne, zdrave, trajnostno naravnane destinacije za organizacijo raznovrstnih poslovnih in strokovnih dogodkov, kongresov ter motivacijskih potovanj.

Frediju želimo vso srečo in obilo uspeha v njegovem prvem mandatu!