Gospodarsko razstavišče je gostilo mednarodni kolesarski kongres Velo-city 2022

Od 14. do 17. junija 2022 je na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani potekal dogodek Velo-city 2022 Ljubljana, ki so ga skupaj organizirali Evropska kolesarska zveza (ECF), Mestna občina Ljubljana, Gospodarsko razstavišče in podjetje Dekon (PCO). Rdeča nit največjega svetovnega srečanja na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni, je bila Kolesari – spremembo ustvari.

Kongres Velo-city predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih.

Kongresa se je udeležilo več kot 1.200 udeležencev iz 58 držav iz Evrope, Amerike, Bližnjega vzhoda, Azije, Avstralije in Afrike. V štirih dneh konference je potekalo 7 plenarnih zasedanj in več kot 60 vzporednih zasedanj, na katerih je sodelovalo več kot 310 govorcev, 126 razstavljavcev pa je predstavljalo svoje dejavnosti ves čas konference. Na konferenci so se srečali strokovnjaki s celega sveta, ki delujejo in raziskujejo na področjih kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja, športa idr. ter predstavniki mest, držav in različnih organizacij. Predstavili so svoje delo, izkušnje, dobre prakse, napredne pristope ter inovacije, ki so jim spremembe iz naslovne teme – tako v družbi in v razvoju mest kot v kolesarjenju in drugih načinih mobilnosti – skupni imenovalec. Obenem pa je kongres osvetlil spremembe, ki so posledice razvoja kolesarjenja v zadnjih letih.

Prvotni cilj dogodka je bil opazovati potenciale kolesarjenja po pandemiji COVID-19 in zagotoviti promocijo kolesarjenja kot trajnostnega in zdravega prevoznega sredstva za vse. Zato se je celotna Ljubljana prilagodila in dihala s kolesarji. S številnimi ukrepi in aktivnostmi je mesto izboljšalo pogoje za kolesarjenje, kar se kaže tudi v povečanju števila kolesarskih poti; letos smo pridobili približno 20 km na novo označenih površin za kolesarje; odprli varovano kolesarnico za 92 koles; uvedli testni sistem izposoje električnih koles; označili prvo kolesarsko ulico …

Velo-city 2022, Ziga Intihar

Celotno zasnovo, ki je potekala v duhu kolesarskega srečanja, so podprli tudi scensko. GR je za plenarno dvorano postavil celo poseben okrogli oder, največji v Sloveniji, ki je ponazarjal kolo. Dopolnili so ga z razstavo koles in narisano kolesarsko potjo, ki je povezovala celotno prireditev.

Mednarodna nagrada Conventa 2022 za najboljši dogodek v kategoriji “B2C” je dopolnila pozitivne odzive vseh deležnikov ter odlično sodelovanje med partnerji. Žirija je izpostavila predvsem širši doseg in namen dogodka – spodbujanje kolesarjenja v mestih, kar prispeva k dolgoročnejšim učinkom, boljši kakovosti življenja in blaženju posledic podnebnih sprememb. 

Subscribe to our newsletter

Follow us on social media

FAQ

All your questions about organising events in Slovenia answered

Read also