Politika zasebnosti

 1. O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je ZAVOD – KONGRESNOTURISTIČNI URAD (Kongresni urad Slovenije), Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana. Vaše osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbi, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranja njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

 1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko ali posebno identifikacijsko oznako.

 1. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Kongresni urad Slovenije vaše osebne podatke zbira in obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Na podlagi privolitev posameznika bo vaše osebne podatke uporabila v spodaj opisane namene in v skladu z vašim specifičnim soglasjem. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, zgodb, novičnikov, ipd.,
 • sodelovanje na poslovnih dogodkov v organizaciji ali so-organizaciji Kongresnega urada Slovenije, vodenje evidence o udeležencih poslovnih dogodkov ter objava kontaktnih podatkov v katalogu udeležencev,
 • vodenje evidence o medijih, ki se zanimajo za študijski obisk v Sloveniji.
 • sodelovanje v nagradnih igrah,
 • segmentacijo obiskovalcev na strani www.slovenia-convention.com in prejemnikov elektronskih obvestil, novic, zgodb, novičnikov za zagotovitev vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika
 • prikazovanje oglasne vsebine o tematikah, za katere je posamezni spletni uporabnik že predhodno izkazal interes (retargeting),
 • piškotki aktivnosti na www.slovenia-convention.com ki jih Kongresni urad Slovenije uporablja za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje obiskovalcev portala v prihodnje. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo, segmentiramo obiskovalce in tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika..
 • podatki, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Na podlagi zakonitega interesa bo vaše osebne podatke uporabila v spodaj opisan namen. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, novičnikov, sporočil za javnost, obvestil o novinarskih konferencah, ipd. medijem in novinarjem.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kongresni urad Slovenije lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Kongresnega urada Slovenije, v mejah njegovih pooblastil (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Kongresni urad Slovenije so:

 • ponudniki hotelskih in prevoznih storitev, turistični vodiči, organizatorji in soorganizatorji poslovnih dogodkov,
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil in orodij za avtomatizacijo marketinga;
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci;
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje,
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja.

Kongresni urad Slovenije ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil Kongresnega urada Slovenije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 1. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

V  posebnih okoliščinah bo lahko Kongresni urad Slovenije vaše osebne podatke prenesel v države zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Tovrstni prenosi v tretje države se lahko nanašajo na vse dejavnosti obdelave, opisane v razdelku 3. Zakon o varstvu podatkov in drugi zakoni držav zunaj Evropskega gospodarskega prostora, v katere se lahko prenesejo vaši podatki, morda ne zagotavljajo tako visoke ravni varstva podatkov kot zakoni v vaši državi. Uporabili bomo ukrepe, skladne z upoštevno zakonodajo, ki so ustrezni za zagotavljanje, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni. Taki ukrepi vključujejo uporabo standardnih pogodbenih klavzul za zaščito prenosa podatkov zunaj EGP.

 1. Varnost

Kongresni urad Slovenije ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporablja ustrezno stopnjo zaščite, vzpostavil je razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 1. Vaše zakonske pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Kongresni urad Slovenije. Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Kongresnega urada Slovenije lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Kongresnega urada Slovenije lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Od Kongresnega urada Slovenije lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Kongresni urad Slovenijepotrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • vaših podatkov Kongresni urad Slovenije ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Kongresni urad Slovenije preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Kongresni urad Slovenije, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Kongresnega urada Slovenije imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Kongresnega urada Slovenije lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.
 1. Hramba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke Kongresni urad Slovenije hrani skladno s temi načeli:

 • kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali naše zakonske obveznosti; ali
 • tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, in obdelavo ali dlje časa, če to zahteva morebitna pogodba ali veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov,
 • do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni namen.
 1. Spremembe

Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov Kongresnega urada Slovenije bo objavljena na spletnem portalu www.slovenia-convention.com