Uspešna promocijska kampanja STO v sodelovanju z ETC

Slovenska turistična organizacija promovira Slovenijo v kampanji Europe invites the Curious za promocijo Evrope kot turistične destinacije. Kampanja je v sodelovanju z Evropsko potovalno komisijo (ETC) dosegla skoraj 5 milijonov prikazov na trgih Severne Amerike.

Kampanja z imenom »Europe invites the Curious«, ki v Evropo vabi vse radovedne, je pan-evropska kampanja pod okriljem Evropske potovalne komisije. Njen namen je krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije v družbi ostalih zanimivih evropskih destinacij, pri ciljni publiki na oddaljenih trgih Severne Amerike.

Evropska globalna kampanja »Europe invites the Curious« je bila v teku v mesecu juniju in juliju in je promovirala tri pomembne evropske turistične produkte: evropsko naravo, kreativna mesta ter zgodovino in dediščino. Krovni komunikacijski slogani so bili »I am #CreativelyCurious«, »I am #NaturallyCurious« in »I am #HistoricallyCurious« kot glavni doživljajski motivi, ki jih je izpostavljala letošnja kampanja na trgih Severne Amerike.

Vsebinski poudarek tokratne skupne promocije je bila oživitev Evrope kot turistične destinacije ter izpostavitev pomembnejših doživetij in destinacij s ciljem spremeniti inspiracijo v akcijo. S kampanjo je STO nagovarjala tri glavne ciljne publike vezane na glavne tematike treh temeljnih interesov; narava, kreativna mesta ter zgodovina in dediščina. Večji fokus je bil namenjen prvima dvema interesoma, ki sta v skladu s glavnimi turističnimi produkti slovenskega turizma.

V okviru kampanje je STO komunicirala na družbenih omrežjih, z lightbox oglaševanjem ter z oglasi in oglasnimi pasicami, ki vodijo na portal slovenia.info ter na pristajalno stran visiteurope.com/en/i-am-curious. Na tej pristajalni strani je predstavljena Evropa in znotraj te Slovenija v družbi ostalih evropskih držav s potovalnimi načrti med destinacijami posameznih evropskih držav, s top doživetji in dogodki namenjenimi premium ciljnim skupinam omenjenih temeljnih interesov.

S sodelovanjem v kampanji STO podpira že obstoječi interes za potovanja v Slovenijo ter hkrati obuja podobo Slovenije kot turistične destinacije s končnim ciljem obiska gostov z oddaljenih trgov Severne Amerike.

STO