Častni naziv Kongresna ambasadorka in Kongresni ambasador Slovenije 2022 je prejelo 14 izjemnih posameznikov

Slovenski kongresni ambasadorski program, november 2022, Žiga Intihar
Slovenski kongresni ambasadorski program, november 2022, Žiga Intihar

Kongresni urad Slovenije je 22. novembra izvedel svečani dogodek v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, na katerem je predstavil prejemnike častnega naziva Kongresna ambasadorka/Kongresni ambasador za leto 2022. V letošnjem letu je naziv prejelo 14 izjemnih posameznikov, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Slovenski ambasadorski program je prvič zaživel leta 2019 ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in  destinacijskimi klubi. Danes program šteje že 81 izjemnih posameznikov.

Svečana podelitev častnih nazivov je potekala v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu, kjer so letošnji dobitniki častnih nazivov prejeli priznanja in zahvalo za trud pri organizaciji mednarodnih dogodkov v Sloveniji, pod izjemno težkimi pogoji, v času epidemije. 
Dogodka so se udeležili številni povabljeni gostje, med katerimi so bili prejemniki častnih nazivov iz preteklih let, podporniki projekta Slovenski ambasadorski program, predstavniki Slovenske turistične organizacije, destinacijskih klubov ter partnerji projekta.

Slovenski kongresni ambasadorski program, podelitev častnih nazivov na Ljubljanskem gradu, november 2022, Žiga Intihar

Udeležence dogodka je v uvodnem nagovoru pozdravil gostitelj dogodka Fredi Fontanot, v.d direktorja Kongresnega urada Slovenije, ki je izpostavil pomen Slovenskega ambasadorskega programa, pomen povezovanja in ohranjanja stikov. 

Fredi Fontanot, v. d. direktorja Kongresnega urada Slovenije
Slovenski kongresni ambasadorski program, podelitev častnih nazivov na Ljubljanskem gradu, november 2022, Žiga Intihar

Zbrane sta nagovorila tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske Turistične organizacije in  Jan Oršič, vodja Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana, predstavnika ustanov, ki sta večinsko omogočili izvedbo letošnjega programa. 

Zahvalo in podporo letošnjim nagrajencem so izkazali tudi predstavniki šestih destinacijskih klubov iz Ljubljane, Maribora, Vipave & Nove Gorice, Portoroža, Bleda in Kranjske gore

Letošnji prejemnik naziva častni kongresni ambasador je postal prof. dr. Adolf Lukanović, ki je v svoji dolgoletni in bogati karieri organiziral številne mednarodne kongrese s področja medicine. Je predsednik združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, ustanovitelj in predsednik društva za uroginekologijo, ustanovni član The International society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), član Mednarodnega združenja za uroginekologijo (IUGA), od leta 2019 pa je predsednik akreditacijske komisije Evropskega združenja za uroginekologijo EUGA. 

Fredi Fontanot, prof. dr. Adolf Lukanović in mag. Maja Pak
Slovenski kongresni ambasadorski program, podelitev častnih nazivov na Ljubljanskem gradu, november 2022, Žiga Intihar

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki  destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila 14 letošnjih dobitnikov častnega naziva, med katerimi je bilo največ nominirancev s področja znanstveno-strokovnih kongresov, med njimi pa je tudi en s področja športa in nagrajenka s področja gospodarstva. 

V nadaljevanju so navedeni letošnji kongresni ambasadorji in ambasadorke po abecednem vrstnem redu priimkov. Vsem dobitnikom častnih nazivov iskreno čestitamo!

Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020:

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2022

Prof. Dr. Adolf Lukanović, Univerzitetni klinični center – Ginekološka klinika

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije za leto 2022 na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

mag. Urška Bittner Pipan, Javni sklad Republike Slovenje  za kulturne dejavnosti

prof. dr. Boštjan Golob, Univerza v Novi Gorici

dr.  Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Štefan

doc. dr. Marko Hölbl, Univerza v Mariboru

prof. Dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani. Biotehniška fakulteta

ga. Mihela Jagodic, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Alenka Ristić, Kemijski inštitut Ljubljana

prof. dr. Uroš Stritih, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo

dr. Rihard Trebše, Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

prof. dr. Bojan Vrtovec, Univerzitetni klinični center – Klinični oddelek za kardiologijo

Kongresni ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov

g. Andrej Jelenc, Kajakaška zveza Slovenije

Kongresni ambasador Slovenije na področju gospodarstva

ga. Katarina Mali Pogačar, Hyla d.o.o.


Slovenski kongresni ambasadorski program, podelitev častnih nazivov na Ljubljanskem gradu, november 2022, Žiga Intihar

Slovenski ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji znanstveno strokovnih in drugih poslovnih ter športnih dogodkov

Program promovira Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter drugih poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav na različnih strokovnih področjih. Z izvajanjem aktivnosti se spodbuja promocija izbranih znanstveno strokovnih sektorjev, gospodarstva ter športa, kjer ima Slovenija ugledne in uspešne strokovnjake.

S strokovno, marketinško in drugo podporo posameznim zdravnikom, znanstvenikom, profesorjem, gospodarstvenikom, športnikom in drugim strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki so ključni pri pridobivanju mednarodnih dogodkov, lahko, ob tvornem sodelovanju z destinacijskimi klubi in partnerji, Kongresni urad Slovenije podpre večje število kandidatur in s tem  poveča število mednarodnih dogodkov v Sloveniji ter dvigne konkurenčnost in ugled naše destinacije v mednarodnem okolju. 

Fredi Fontanot, v.d. direktorja Kongresnega urada Slovenije pravi: » V Slovenski ambasadorski program, ki teče že četrto leto, je vključenih že preko 80 izjemnih posameznikov, kar si lahko štejemo za svojevrsten uspeh. Kongresni ambasadorji s svojim strokovnim delom v tujini krepijo podobo Slovenije kot kongresne destinacije. Oni so tisti, ki s svojim ugledom in prepoznavnostjo najbolje predstavljajo Slovenijo, njene vrednote, znanje in potencial. Skupaj smo zaslužni za to, da Slovenija v mednarodnem okolju pridobiva vedno večji ugled in kljub temu, da sta bili zadnji dve leti izjemno težki za kongresno industrijo, sem prepričan, da smo na dobri poti, da se vrnemo na stanje pred epidemijo. To lahko dosežemo skupaj, s sodelovanjem, povezovanjem in zaupanjem

 »Slovenski turizem v strateškem obdobju 2022-2028 sledi viziji zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse. Turistična strategija industrijo srečanj opredeljuje kot enega od vodilnih produktov slovenskega turizma. Gre za turistični produkt z izredno visoko dodano vrednostjo in številnimi multiplikativnimi učinki. Poslovna srečanja pripomorejo k razpršitvi turističnih tokov po Sloveniji in tekom celotnega leta, zaznamuje jih nadpovprečna doba bivanja gostov.« izpostavlja mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in dodaja: »Želimo, da se udeleženci dogodkov in srečanj v Slovenijo vračajo kot turisti in za obisk navdušijo tudi svoje družine, prijatelje, sodelavce ter partnerje. Slovenski ambasadorski program, ki že od leta 2019 poteka ob podpri Slovenske turistične organizacije, odpira številne možnosti za promocijo slovenskega znanja in dosežkov v domačem in v mednarodnem prostoru. Kongresni ambasadorji, vsak na svojem strokovnem področju, s svojim delom pomembno krepijo ugled Slovenije kot države in kot odlične destinacije za poslovna srečanja in dogodke. Skupaj ustvarjamo turizem višje kakovosti, ki je generator vrednosti, pospeševalec trajnostnega razvoja, urejenega okolja, dobrega počutja in kulture, s pozitivnimi učinki za vse.«

Mag. Petra Stušekdirektorica Turizma Ljubljana,  izpostavlja vlogo Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije 2022 v širšem pomenu: »Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem, kulturnem,  poslovnem in tudi športnem okolju krepijo pozicijo Ljubljane ter Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala, inovativnosti ter trajnostnega in regenerativnega razvoja v širši regiji. Ponosna sem, da večina letošnjih prejemnikov tega častnega naziva deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalno pomembnih znanstveno-raziskovalnih, gospodarskih in kulturnih ustanovah s sedežem v našem mestu, kar podpira nadaljnji razvoj Ljubljane kot vodilne slovenske kongresne destinacije. Verjamem, da bo prepoznavnost in konkurenčnost naše države kot odlične gostiteljice mednarodnih dogodkov dobila še dodaten zagon skozi Slovenski ambasadorski program.«  

Več informacij o projektu Slovenski kongresni ambasadorski program najdete na: http://www.congress-ambassador.si