Junija prvo spoznavno srečanje Slovenskega kongresnega ambasadorskega programa

SAP
SAP

13. junija unija 2019 je v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani, potekalo prvo spoznavno srečanje, na katerem so vabljeni gostje prisluhnili predstavitvi Slovenskega kongresnega ambasadorskega programa, hkrati pa so imeli priložnost spoznati nominirane Kongresne ambasadorje Slovenije, ki so predstavniki različnih znanstvenih in strokovnih inštitucij, univerz in zbornic iz cele države

Kongresni urad Slovenije je v letošnjem letu pričel z izvajanjem projekta Slovenski ambasadorski program (v nadaljevanju je uporabljena kratica SAP), ki je ključnega pomena za večji uspeh Slovenije na področju mednarodnih poslovnih dogodkov. Z vzpostavitvijo tega projekta si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstvenih, strokovnih in poslovnih dogodkov ter posledično ustvariti več prihodkov. Kongresnemu uradu Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih uspelo zagotoviti zagonska sredstva za vzpostavitev projekta SAP s strani Slovenske turistične organizacije.

Kongresni ambasadorji, ki so vključeni v SAP, so slovenski znanstveniki, zdravniki, strokovnjaki, gospodarstveniki in druge vplivne osebnosti, ki so vpete v mednarodno znanstveno, strokovno, gospodarsko in športno okolje, vse tiste, ki imajo možnost pridobiti mednarodni poslovni dogodek za Slovenijo. Partnerji projekta smo si za leto 2019 zadali cilj, da bo SAP vzpostavil dolgoročno sodelovanje z 20 do 30 ambasadorji. Na spoznavnem dogodku v Ljubljani so bili prisotni tudi partnerji SAP-a. V okviru srečanja je potekala predstavitev primera tovrstnega programa v Srbiji, ki sta ji sledila zanimiva razprava in delavnica na temo izzivov pri gostiteljstvu in organizaciji mednarodnih strokovnih dogodkov.

Prijazno vabljeni k sodelovanju in ogledu publikacije o programu: Slovenski ambasadorski program

Projekt je pripravljen v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana, ob podpori Slovenske turistične organizacije in sodelujočih članov oz. partnerjev Slovenskega ambasadorskega programa.