Podpis pogodbe o sodelovanju med Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Kongresnim uradom Slovenije

V Portorožu je med 20. in 22. marcem 2019  potekala 38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: »Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije«, ki ga je organizirala Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Plenarna zasedanja, tematske sekcije, seminarji in delavnice s preko 300 udeleženci konference, so omogočili predstavitev in povezovanje aktualnih spoznanj ter trendov na različnih področjih organizacije, poslovne odličnosti, vodenja, kadrovskega managementa, inženiringa poslovnih sistemov, informatike, managementa v zdravstvu, managementa v športu in drugih. V okviru mednarodne konference sta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Kongresnim uradom Slovenije podpisala pogodbo o medsebojnem sodelovanju s ciljem spodbuditi promocijo Slovenije.

Fakulteta za organizacijske vede je v sklopu programa konference poleg tematskih sekcij organizirala tudi študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera, izvedli so podpis pogodbe o sodelovanju z Zavodom Kongresnoturistični urad Republike Slovenije, dogodek »Meritve – temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev«, ki so ga pripravili v so organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradom RS za meroslovje ter dogodek »Zaposleni 4.0 – Kakšni so izzivi in dobre prakse v sodobnem kadrovskem okolju?«, v so organizaciji skupaj z Mojedelo.com.

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je v slovenskem prostoru mednaroden dogodek, ki ima najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru. Vsako leto se na konferenci srečajo udeleženci slovenskega in mednarodnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega okolja.

Tema letošnje konference je bila ekosistem organizacij v dobi digitalizacije in se nanaša na položaj organizacij v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina pozitivna vizija organizacij povezovanje. Sledenje trendom je neizogibno ravnanje organizacij in družbe, če si želimo pozitivnega napredka ter rezultatov, ki bodo doprinesli k boljši in bolj gotovi prihodnosti. Čas, ki ga živimo je čas hitrega digitalnega napredka, pa tudi nemirov in kriznih situacij, ki dostikrat posežejo v normalen vsakdan posameznika, družbe in organizacij. S povezovanjem ljudi in organizacij, so na konferenci izpostavili najbolj ključna vprašanja in usmerjali odgovore za napredek organizacijskih znanosti.

V sredo, 20. marca 2019 je potekala otvoritvena slovesnost in plenarno zasedanje, na katerem so svoja vrhunska predavanja izvedli ga. Maša Čemazar in g. Miguel Montero iz daljne Avstralije s prispevkom na temo Učinkovitih digitalnih sistemov za moderne organizacije 2020, prof. dr. Vujica Lazović, veleposlanik Črne Gore v Republiki Slovenije s temo Štirih paradoksov digitalne ekonomije ter emeritus prof. dr. Vladislav Rajkovič z odlično temo “V vrtincu digitalizacije”

Podpis pogodbe o sodelovanju med Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Kongresnim uradom Slovenije

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Zavod Kongresnoturistični urad Republike Slovenije sta po otvoritveni slovesnosti podpisala pogodbo o medsebojnem sodelovanju s ciljem spodbuditi promocijo Slovenije kot destinacije za mednarodno znanstveno strokovna in poslovna srečanja, povezovanje akademskega sektorja s ponudniki kongresno turističnih storitev, večanja prepoznavnosti v mednarodnem znanstveno strokovnem okolju, povečanje sodelovanja med javnim, gospodarskim in akademskim sektorjem in spodbujanjem vseh aktualnih izzivov, ki jih bomo kot prvi udejanjili z zavezo sodelovanja med strokovnim in akademskim okoljem.

V sklopu sredinega programa konference je potekalo tudi tradicionalno mednarodno tekmovanje v reševanju študije primera, na katerem se je pomerilo devet študentskih ekip, katere so sestavljali študenti iz Beograda, Varaždina in Kranja.  Problem, ki ga je reševalo devet skupin študentov, je podala organizacija Valtex d. o. o. Letošnja tema je bila vezana na krožno gospodarstvo in na lepši in odgovornejši jutri za celotno družbo. Za najboljšo rešitev so bili nagrajeni študenti Fakultete za organizacijske vede iz Srbije.  Študenti Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru so se uvrstili na drugo mesto. 

Četrtkov del programa konference je v izjemno obiskanem številu zaokrožil dogodek z naslovom Meritve – temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev , ki je potekal v so organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urada RS za meroslovje in Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede. Dogodek je bil namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije. Hkrati je bil namen dogodka predstaviti pomen meroslovja in merjenj v gospodarstvu za dvig kakovosti poslovanja ter konkurenčnosti, na drugi strani pa tudi opozoriti in odpreti težave s katerimi se gospodarstvo na tem področju srečuje. Z interaktivno okroglo mizo so sklenili dogodek in odprli vprašanja in odgovore na potrebe gospodarstva, v povezavi z izobraževalno/raziskovalnimi inštitucijami, zbornicami (GZS, OZS) ter Uradom RS za meroslovje.

Na zadnji dan konference je poleg aktualnih tematskih sekcij potekal tudi izjemno obiskan dogodek, ki ga je fakulteta organizirana skupaj z Mojedelo.com. Na dogodku, ki je bil namenjen vsem, ki vsakodnevno krojijo področje kadrovskega managementa, so se odpirala vprašanja in odgovori na upravljanje kadrov v javnem in zasebnem sektorju ter širše. Dogodek je otvoril g. Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, ki mu je sledil niz vsebinsko pomembnih predstavitev podjetij Mojedelo.com, Gorenje d. d., Lek d. d., Iskra Tel d. d. in Domel d. o. o. Sledila je okrogla miza, v kateri so aktivno sodelovali tudi udeleženci konference ter postavili kar nekaj izzivov za prihodnji kadrovski dogodek v letu 2020. Postavljeni so bili tudi temelji za podeljevanje nagrad za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji, ki bodo podeljene na 39. mednarodni znanstveni konferenci. Nominacije so odprte za delodajalce javnega in zasebnega sektorja s področij kadrovskih praks.

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je v ospredje postavila posameznika, medsebojno povezovanje, razvoj informacijske tehnologije, digitalizacijo, razvoj inženiringa in procesov ter številna druga področja, ki z digitalizacijo stopajo v korak ter usmerjajo naša ravnanja in odločitve. Pozitivni koraki k odgovornemu ravnanju posameznika, družbe in organizacij so smernice nadaljevanja tradicionalne konference, ki se bo prihodnje leto odvila med 25. in 27. marcem 2020 v Portorožu.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede